Nieuws

Het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE) van Avans in Breda gaat intensief samenwerken met TNO onder de vlag van het Shared Research Center Biorizon. De samenwerking richt zich op onderzoek naar het verhogen van de opbrengst van aromatische bouwstenen uit biomassa.

Aromatische verbindingen zijn belangrijke bouwstenen voor de hedendaagse chemische industrie. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt in medicijnen, plastics, kleurstoffen en smaakstoffen. Op dit moment worden vrijwel alle aromatische verbindingen gewonnen uit aardolie.

Aromaten: winstgevend en duurzaam perspectief voor de chemische industrie

Aromaten kunnen ook uit plantaardig restmateriaal worden gewonnen; dit vermindert de afhankelijkheid van aardolie, leidt tot minder CO2-uitstoot en het biedt een winstgevend en duurzaam perspectief voor de chemische industrie. Het is daarom belangrijk om nu nieuwe duurzame technologie te ontwikkelen om deze bouwstenen uit biomassa te winnen, zoals uit suikerbieten.

Unieke samenwerking

De samenwerking tussen Biorizon en Avans kwam tot stand via een Strategic Voucher van het CoE BBE. Gedurende 1,5 jaar werken Biorizon en Avans samen aan een duidelijk afgebakend, doorlopend onderzoek, met een heldere focus.

“De samenwerking tussen het CoE BBE en Biorizon toont dat we ons concentreren op relevante onderwerpen. Het is fantastisch dat onze studenten via deze weg kunnen werken aan actuele thema’s”, zegt Luiz Canalle, hoofdonderzoeker van de Expertisegroep Biopolymeren van het CoE BBE. “Het is dan ook onze intentie om een langdurige samenwerking op te bouwen met Biorizon op het gebied van bio-aromaten.”

Het CoE BBE

Het Centre of Expertise Biobased Economy is een samenwerkingsverband tussen Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences. Het CoE BBE helpt bedrijven in hun biobased ambities door met hen het hbo onderwijs te vernieuwen en toegepast onderzoek uit te voeren.

Biorizon

Shared Research Center Biorizon, een grensoverschrijdend initiatief van TNO, VITO en de Green Chemistry Campus, werkt aan de technologische ontwikkelingen voor de productie van functionele biobased aromaten voor hoogwaardige materialen, chemicaliën en coatings. Doel is om commerciële productie van bio-aromaten mogelijk te maken voor 2025. Biorizon is onderdeel van de Biobased Delta.

Biobased Delta

In het Biobased Delta initiatief werken overheden, kennis-/educatie-instellingen en bedrijfsleven in het zuidwesten van Nederland nauw samen om de gewenste transitie in de chemie van olie naar biobased grondstoffen in een hogere versnelling te brengen.