Nieuws

2016 wordt het jaar van doorzettende economische groei en licht herstel van de banengroei. In 2016 zet het economisch herstel zich verder door. Dit meldt de Economische Barometer Breda die maandagavond 1 februari 2016 is gepresenteerd bij de Gemeente Breda. De Barometer geeft inzicht in de huidige stand van de economie in Breda. Het thema dit jaar is ontwikkeling in de maakindustrie.

De Economische Barometer Breda - een samenwerkingsverband tussen Avans Hogeschool, Rabobank Breda en Gemeente Breda - vat alle economische ontwikkelingen voor de stad Breda samen in een barometercijfer. Voor 2016 komt de score uit op een 5,9. Dat is een kleine ‘weersverbetering’ ten opzichte van 2015 (5,7).

Omslagpunt in de werkgelegenheidsontwikkeling: werkgelegenheid stijgt in 2016 licht 

Het aantal bedrijven in Breda groeide het afgelopen jaar met 5% (800 bedrijven), voor het overgrote deel  eenmanszaken. Op dit moment zijn er in totaal 16.600 bedrijven in Breda. In 2015 werkten er in Breda  99.324 personen. Dat is een daling van 0,1% (-131 personen) ten opzichte van het jaar ervoor. De daling uit de afgelopen jaren is daarmee tot stilstand gebracht. Voor 2016 wordt zelfs weer een kleine toename van de werkgelegenheid verwacht.   

Geleidelijke daling van de werkloosheid verwacht in 2016

De werkloosheid is in de periode 2013-2015 flink gestegen. In 2016 wordt juist een geleidelijke daling van de werkloosheid verwacht tot 6,6%. Dat is een daling van 0,2%.
Het aantal vacatures is in 2015 voor het tweede jaar op rij gestegen. Ook de komende jaren zal het aantal vacatures toenemen. De vacatures hebben vooral betrekking op een vervangingsvraag en slechts gedeeltelijk op nieuwe banen.  
Ook is in 2015 voor het eerst weer een positieve score zichtbaar bij het producenten- en consumentenvertrouwen. Het herstel van het producten- en consumentenvertrouwen zet zich in 2016 verder door. 

Het omslagpunt op de vastgoedmarkt is zichtbaar

De leegstand van winkels daalt voor het eerst sinds jaren. Ook de leegstand van bedrijven daalt in 2015 voor het eerst weer. De kantorenleegstand groeit in 2015 nog licht, maar het 4e kwartaal in 2015 vormt wel een omslagpunt. De leegstand – in aantal vierkante meters – ligt nog wel ruim boven het niveau van voor de economische crisis.

Ontwikkeling in de maakindustrie

Studenten van de opleidingen Commerciële Economie en Small Business & Retail Management van Avans onderzochten de ontwikkeling van de industrie in Breda. De (maak)industrie is een belangrijke sector voor Breda. Met  550 bedrijven (3,3%) en ruim 7.000 werknemers (7%) is het de 6e grootste sector in Breda. De industriële sector in Breda realiseert een directe toegevoegde waarde van € 1,6 miljard. De uitstraling op de andere sectoren leidt nog eens tot € 0,4 miljard toegevoegde waarde. Ter vergelijking: de totale toegevoegde waarde in Breda bedraagt € 9,4 miljard. Deze cijfers volgen uit het onderzoek dat de drie partners het afgelopen jaar hebben uitgevoerd.

In de maakindustrie is sprake van veel nieuwe ontwikkelingen op het gebied van onder meer automatisering, digitalisering en robotisering. Al deze ontwikkelingen samen worden Smart Industry genoemd. Het toepassen van Smart Industry maakt producten en productieprocessen niet alleen efficiënter maar ook kwalitatief beter en meer op maat voor de klant.  Naarmate bedrijven Smart Industry meer toepassen, staan ze sterker in hun concurrentiepositie. Smart Industry is daarbij één innovatieweg die bedrijven kunnen bewandelen. Gebleken is dat Bredase bedrijven die daaraan doen succesvoller zijn dan bedrijven die zich niet met dergelijke innovaties bezighouden. Vooral grotere bedrijven behalen door dergelijke innovaties hogere omzetten en winstmarges.

 

Bekijk hier de economische barometer Breda.