Nieuws

In Nederland werken 140.000 leerkrachten in het basisonderwijs. Maar als het over onderwijs vernieuwen gaat, ligt de nadruk op het leren van leerlingen en nauwelijks op dat van de leerkracht. Avans-lector LeerKRACHT Miranda Timmermans wil daar samen met een groot aantal regionale partners verandering in brengen. Bij haar lectorale rede op 20 januari bij Avans Hogeschool in Breda gaat ze in op de vraag hoe toekomstige en huidige leerkrachten op hun werkplek kunnen en willen blijven leren.

Onderwijs van de toekomst

Het onderwijs van de toekomst is regelmatig in het nieuws. Zo organiseerden 15 regionale kranten in het najaar van 2015 ‘Het Nationale Schoolonderzoek’. Er is behoefte om het onderwijs te veranderen, te experimenteren en het gesprek aan te gaan. De leerkracht speelt in deze verandering een centrale rol en er wordt veel van hem gevraagd.
 

Leerlingen kunnen zich alleen verder ontwikkelen als leerkrachten dat ook doen. Waar het volgens Timmermans in het beleid aan ontbreekt is aandacht en concrete oplossingen voor het leren van leerkrachten. Juist in dat leren zit de sleutel tot vernieuwing. De beste plek voor leerkrachten om dat te doen is daar waar ze werken. Daar leren leerkrachten om onderbouwde keuzes te maken en deze om te zetten in gewenste veranderingen in het eigen onderwijs. Welke eisen dit stelt aan de werkplek, de begeleiding en de leerkracht en zijn lerende houding onderzoeken Miranda Timmermans en haar kenniskringleden de komende jaren.

Scholen en pabo trekken samen op

Basisschoolleerkrachten verzorgen samen dagelijks het onderwijs aan 1,6 miljoen kinderen. 24.000 studenten studeren aan een pabo en hebben de ambitie om leerkracht te worden. Pabo-studenten spenderen 40% van hun studietijd aan leren in het werkveld. Daarom wil Timmermans ervoor zorgen dat de scholen betere leerplekken voor leerkrachten worden. Dat kan alleen als leerkrachtenopleidingen en scholen elkaar daarbij helpen: de scholen versterken hun rol in het opleiden van pabo-studenten op de werkplek en de pabo richt zich meer op het versterken van de school en haar leerkrachten.

Opleiden van studenten

Op de werkplek het beroep leren vraagt van scholen dat ze meer na moeten denken over hoe zij een goede leeromgeving zijn voor studenten en hoe zij hun leerkrachten helpen goede voorbeelden te zijn.  In de school opleiden betekent dat studenten actieve leerders zijn, dat ze zich meer als leerkracht opstellen dan als student en dat ze zich verantwoordelijk voelen voor het eigen leren. Op dit moment laten scholen en studenten nog veel mogelijkheden om te leren liggen, zo benadrukt Timmermans. 

Partners

Timmermans doet haar onderzoek nadrukkelijk in samenwerking met partners uit het werkveld. Ze leidt een team leerkrachten, opleiders en directieleden die in de komende jaren het onderzoek mede uitvoeren. Daarnaast is een groot aantal scholen en besturen betrokken bij het vormgeven van de onderzoeksagenda. Door kennisdeling hoopt Timmermans ook andere opleidingen en scholen te interesseren om via deze benadering te gaan werken aan het onderwijs van de toekomst.

Over praktijkgericht onderzoek

Onderzoek is belangrijk voor Avans Hogeschool. Meer dan 20 lectoren verdeeld over 6 expertisecentra en een aantal zelfstandige lectoraten doen samen met docenten en studenten praktijkgericht onderzoek. Zij werken samen met partners uit de praktijk aan actuele onderwerpen en concrete vraagstukken. De maatschappij krijgt antwoorden op vragen, docenten vergaren nieuwe kennis en studenten ontwikkelen een onderzoekende houding.

Lees meer over het lectoraat van Miranda Timmermans in het magazine LeerKRACHT, een speciale uitgave naar aanleiding van haar lectorale rede.