Nieuws

Avans Hogeschool en Avans+ investeren de komende jaren € 7,8 miljoen in het versterken van deeltijdonderwijs voor professionals. Onlangs maakte het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bekend dat Avans Deeltijd en Avans+ € 2,7 miljoen ontvangen om deze investering te realiseren. Avans Hogeschool loopt voorop met haar inzet op ‘een leven lang leren’ en is een van de grootste deelnemers aan de pilot van OCW.

Avans Hogeschool besloot al enkele jaren geleden om met Avans Deeltijd haar deeltijdonderwijs flink te verbeteren. Sinds 2015 is het deeltijdonderwijs flexibeler en meer vraaggericht. Dat geeft professionals, met name in de regio Noord-Brabant, meer mogelijkheden en vrijheid in het volgen van een opleiding naast het werk. Ook heeft een student hierdoor meer kans het gewenste hbo-diploma te halen. 

Organisatie deeltijdonderwijs inspiratie voor andere hogescholen

Avans heeft het deeltijdonderwijs georganiseerd in een aparte academie Avans Deeltijd met eigen docenten, waarvan een substantieel uit de praktijk komt en daar werkzaam is. Door deze aparte organisatie sluit een opleiding maximaal aan op de specifieke situatie van de deeltijdstudent, die werk, privé en studie combineert en zoekt naar concrete kennis en vaardigheden voor zijn werkpraktijk. Inmiddels hebben ook andere hogescholen interesse getoond in deze aanpak. Afgelopen jaar waren er gemiddeld 13% meer inschrijvingen bij Avans Deeltijd.

Flexibeler onderwijs

Met ingang van het nieuwe collegejaar op 1 september 2016 mogen hogescholen in een pilot de vaste onderwijsprogramma's loslaten en gaan werken op basis van leeruitkomsten. Zo is er meer ruimte voor wat de volwassen deeltijdstudent al aan kennis en vaardigheden in huis heeft. Door in te schrijven op modules kunnen professionals flexibeler de gewenste deeltijdopleiding voltooien. Avans neemt met alle 19 deeltijd-bacheloropleidingen deel aan deze pilot.

Los van de pilot biedt ook een andere ontwikkeling meer ruimte voor flexibel onderwijs: de Associate degree-opleiding (Ad). Daarmee kan een student zijn studie opknippen in 2 plus 2 jaar. Eerst 2 jaar studeren om het Ad-diploma te halen. Daarna – indien nodig met een korte pauze – kan een student in nog 2 jaar het bachelordiploma halen. Avans Deeltijd voert dit gestaag door in zo veel mogelijk van haar opleidingen. 

Student ontvangt voucher

Daarnaast neemt Avans Deeltijd deel aan een kleinschaliger experiment waarbij een student op een andere manier betaalt voor het onderwijs. Daarbij ontvangt niet de instelling financiering van het ministerie, maar juist de student; een vorm van vraagfinanciering. Bij dit experiment krijgt de student van de overheid een voucher die hij kan besteden aan deeltijdonderwijs. Daarnaast verwacht de minister dat werkgevers de opleiding van een werknemer co-financieren. Avans neemt in 2016 deel met de opleidingen Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde. De opleiding Mechatronica volgt in het jaar daarna.

Naast Avans nemen 6 bekostigde hogescholen en 5 niet-bekostigde hogescholen deel aan het voucher-experiment. Het gaat in totaal om 23 deeltijdopleidingen.

Samen optrekken met werkgevers

Door de nauwe samenwerking met bedrijven uit de regio sluiten de opleidingen aan op de dagelijkse praktijk. De docenten komen uit de professionele praktijk en werken bij bedrijven in de regio. Daarnaast bouwt Avans verder aan haar relatienetwerk met bedrijven en organisaties uit de regio, om zo aan te sluiten bij de laatste ontwikkelingen in de praktijk.

Avans+

Avans+ is een zelfstandige organisatie en biedt professionals en bedrijven niet-bekostigde postbacheloropleidingen, masters en cursussen. Samen bieden Avans Deeltijd en Avans+ werkenden alle mogelijkheden om zich een leven lang verder te ontwikkelen.

Open avond

Op 18 februari organiseert Avans Deeltijd samen met Avans+ een Open avond, speciaal gericht op deeltijdstudenten.