Nieuws

Het project Criminal Justice Social Work (CJSW) is door een panel van experts van het Directoraat-generaal Onderwijs en Cultuur van de Europese Commissie geselecteerd als ‘success story’. Het CJSW project biedt via een digitaal leerplatform lesmateriaal aan onderwijsorganisaties, studenten en docenten en professionals op het gebied van reclassering en justitie in Europa.

‘Success stories’ zijn afgeronde projecten die zich onderscheiden door hun impact, bijdrage aan beleidsvorming, innovatieve resultaten en/of creatieve benadering. Ze kunnen een bron van inspiratie zijn voor anderen die met het Erasmus+ programma aan de slag willen.

De keuze is gemaakt op grond van strenge criteria aangaande kwaliteit, relevantie en resultaat. Het CJSW project is uit vele projecten geselecteerd omdat het wordt beoordeeld als zeer innovatief en omdat het niet alleen werkt vanuit onderwijsperspectief, maar ook vanuit het perspectief van justitiële organisaties (zoals bijvoorbeeld reclassering).

CJSW is een internationaal project waarbij 6 lesmodules ontwikkeld zijn op bachelor- en masterniveau op het gebied van reclasseringswerk. De modules zijn openbaar en kunnen door iedere onderwijsinstelling in Europa gebruikt worden. Ook professionals in het werkveld kunnen hier gebruik van maken.

Zie ook de website van Erasmus+ of die van het project CJSW.