Nieuws

Het onderzoeksproject Functionele stabiliteit van biopolymeren van het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE) is volgens het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA een schoolvoorbeeld van goed praktijkgericht onderzoek. Het project behaalde de tweede plaats bij de verkiezing voor de RAAK-award.

De jury spreekt in haar rapport lovend over het onderzoeksproject: ‘Afval dat vanzelf oplost en verdwijnt is een belangrijke opgave voor een duurzame wereld. Het project is goed opgezet met 21 deelnemende bedrijven, meer dan 200 betrokken studenten, 25 docenten en een promovendus. Daarbij heeft het mooie concrete en maatschappelijk relevante producten opgeleverd, zoals een afbreekbare wikkel voor een snoepreep en een clip voor het opbinden van jonge laanbomen die na 2 jaar, als de clip niet meer nodig is, is afgebroken. Interessante en relevante innovaties! Ook richting het onderwijs scoort het onderzoek hoog. De onderzoekers binnen het project zijn gedreven om zoveel mogelijk studenten in contact te brengen met de nieuwste ontwikkeling op hun toekomstige vakgebied. 3 minors garanderen dat de kennis verder verspreid wordt in het onderwijs. Zo levert het project een blijvende bijdrage aan de humancapital-agenda.’

Duurzame toepassing van biopolymeren

Het project Functionele stabiliteit van biopolymeren is een samenwerking van CoE BBE met Fontys Hogescholen en Wageningen Universiteit en Research Centrum. Het heeft als doel om de thermische, chemische en uv stabiliteit van biopolymeren zoveel mogelijk te verbeteren. Deze stabiliteit moet ertoe leiden dat biopolymeren niet alleen worden toegepast in producten met een beperkte gebruiksduur, zoals verpakkingsmaterialen, maar ook in duurzame toepassingen zoals isolatieschuim en mobiele telefoons. Tot nu toe zijn al meer dan 90 vraagstukken van het mkb beantwoord. Het project wordt inhoudelijk getrokken door Jack van Schijndel en Koen van Beurden. Projectleider is Jappe de Best van het lectoraat Biobased Products van lector Dorien Derksen.

Kwaliteit en toepassing

De jury bestaat in 2015 uit juryvoorzitter Margo Brouns (Haagse Hogeschool, oud-lector NHL Hogeschool), Gert van den Berg (Nuffic, voorheen directie AkzoNobel), Dirk van Delft (directeur Museum Boerhaave, Leiden) en Brechtje Riphagen (Innofuse, winnares Shell LifeWIRE award 2013). De jury heeft de winnaars gekozen uit 26 inzendingen en heeft de inzendingen beoordeeld op relevantie van het onderzoek voor het onderwijs en de praktijk, de kwaliteit van het praktijkgerichte onderzoek en de toepassing van het onderzoek in onderwijs en praktijk.

De eersteprijswinnaar van de RAAK-award ontvangt € 10.000 en een korte film over het onderzoeksproject. De tweede prijs bestaat uit € 5.000, de derde prijs is € 2.500. Het prijzengeld kan vrij worden besteed binnen de context van het RAAK-project. 

Centre of Expertise Biobased Economy 

Het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE) is een samenwerkingsverband tussen Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences. Het CoE BBE helpt bedrijven in hun biobased ambities door met hen het hbo-onderwijs te vernieuwen en toegepast onderzoek uit te voeren dat ertoe doet. Zo zorgt het CoE BBE voor uitstekend opgeleide professionals die de transitie naar een biobased samenleving dragen en vormgeven.