Nieuws

Op uitnodiging van de Nederlandse Klimaatcoalitie neemt het Expertisecentrum Duurzame Innovatie (EDI) van Avans Hogeschool deel aan de reis door Nederland met de Groene Top Trein (DGTT). Deze trein biedt vrijdag 27 november een landelijk podium aan organisaties, bedrijven, startups en onderwijsinstellingen die goede oplossingen hebben om klimaatverandering tegen te gaan.

Solarboom

DGTT rijdt vrijdag langs het traject Haarlem, Den Haag HS, Den Bosch, Amersfoort en Utrecht Maliebaan. In de 4 rijtuigen die DGTT telt zijn presentaties van verschillende projecten, gerealiseerde ideeën en concrete plannen voor de toekomst. Alle binnen de thema’s Energie, Vervoer, Kringloop en Innovatie. Ook vindt op elk van de stations waar de trein stopt een klein event plaats.

Zonneboom Avans ElekTree

“Het is natuurlijk fantastisch om als het Expertisecentrum Duurzame Innovatie deel te nemen aan de De Groene Top Trein. Tijdens de rondrit door Nederland kunnen we onze projecten bij de deelnemende partijen goed onder de aandacht brengen, zoals de zonneboom Avans ElekTree”, stelt Maya van den Heuvel, manager van het expertisecentrum.

De Groene Top Trein is een opmaat naar de VN Klimaattop in Parijs die loopt van 30 november tot en met 11 december. Aanstaande zaterdag vertrekt een Nederlandse onderhandelingsdelegatie richting Frankrijk die daar de ambitie en ideeën van Nederland vertegenwoordigt. Ambities en ideeën die onder andere verzamelt zijn tijdens de rit van DGGT.

Expertisecentrum Duurzame Innovatie

Het Expertisecentrum Duurzame Innovatie (EDI) verricht praktijkgericht onderzoek op het gebied van techniek met aandacht voor energievoorziening.

Het onderzoek van EDI is gericht op sociaal technologische vraagstukken uit de maatschappij. Deze dragen bij aan de verduurzaming van de samenleving. Met name de gebouwde omgeving en de duurzame maakindustrie. Doel is om duurzame leefomstandigheden te creëren. Voor nu en voor de toekomst. Met technische en procesinnovaties.

Om het doel te bereiken zijn binnen het expertisecentrum 4 lectoraten actief: Innnovatie Bouwproces en Techniek, Robotica & Mechatronica, Smart Energy en Solar Productietechnologie en Equipmentontwikkeling.