Nieuws

7 bestaande biobased-applicatiecentra uit Zuid-Nederland slaan de handen ineen. Ze gaan meer samenwerken om de biobased economie tot een succes te maken. Daartoe was eind november de kick-off van het project Biobased Infrastructuur voor Kennis (BIK).

Het BIK-project heeft als doel om de komende 2 jaar de open innovatie-infrastructuur in de regio Zuid-Nederland te verbeteren. Daarnaast groeien de 7 samenwerkende biobased-applicatiecentra in 2 jaar tijd uit naar centra met een internationaal onderscheidend aanbod van kennis en diensten.

Kwaliteitshandboek

De samenwerkende organisaties zijn: het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE), de Rusthoeve, de Green Chemistry Campus, het Kleuren Applicatiecentrum, het Biopolymeren Applicatiecentrum, het Natuurvezel Applicatiecentrum en Chemelot Innovation and Learning Labs. Impuls Zeeland, BOM en REWIN ondersteunen de applicatiecentra in het BIK-project.

Het resultaat is een betere afstemming van evenementen en samenwerking in het creëren van een kwaliteitshandboek. De bedoeling is om de gezamenlijke doelstellingen op het gebied van de biobased economie beter uit te dragen.

Biobased ambities

Het CoE BBE, een samenwerkingsverband tussen HZ University of Applied Sciences en Avans Hogeschool, is penvoeder van dit project. Zij helpt bedrijven met hun biobased-ambities door het hbo-onderwijs te vernieuwen en toegepast onderzoek uit te voeren. Zo zorgt het CoE BBE voor uitstekend opgeleide professionals die de transitie naar een biobased-society kunnen dragen en vormgeven.

Het project is tot stand gekomen met bijdragen van de Europese Unie, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de provincies Brabant en Limburg.