Nieuws

De opleidingen Advanced Business Creation (ABC) en Small Business en Retail Management (SBRM) in Den Bosch mogen binnenkort het bijzonder kenmerk Duurzaam Hoger Onderwijs van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie voeren. Dit keurmerk is een erkenning voor de grote aandacht voor duurzaamheid binnen beide opleidingen. De 2 opleidingen van Avans Hogeschool zijn de enige hbo-opleidingen in Noord-Brabant met 3 zogeheten AISHE-sterren voor duurzaam onderwijs.

‘Supertrots zijn we’, vertelt academiedirecteur Noortje de Bruin. ‘Landelijk zijn er maar 7 andere opleidingen met 3 sterren. Onze inspanningen op het gebied van onderwijsvernieuwing, aannamebeleid en personeelsbeleid hebben geleid tot de 3 sterren. Het auditteam van Hobéon gaf aan dat met name de gesprekken met het werkveld, studenten, alumni en docenten hen overtuigden dat we duurzaam onderwijs realiseren en studenten afleveren die onze maatschappij op een duurzame wijze verder helpen.’

Advanced Business Creation

Advanced Business Creation is de eerste geaccrediteerde opleiding in Nederland gericht op innovatie en ondernemen. Studenten gaan complexe vraagstukken uit de praktijk te lijf met creatief en kritisch denken en ondernemendheid. De ‘business creator’ helpt een organisatie duurzame waarde te creëren door innovatie. Advanced Business Creation is een unieke opleiding in Nederland en wordt in de Keuzegids HBO 2016 zeer goed beoordeeld.

Small Business en Retail Management

Studenten Small Business en Retail Management onderzoeken en realiseren op basis van echte uitdagingen samen met retailbedrijven innovatieve mogelijkheden om toekomstgericht en duurzaam te ondernemen. Studenten leren te managen en ondernemen in de retailsector. Bij het oplossen van vraagstukken houden studenten altijd rekening met de impact op de omgeving. Zo leidt SBRM ondernemers van morgen op met hart voor de toekomst. SBRM is volgens de Keuzegids HBO 2016 de beste opleiding in haar categorie.

Heel Avans Duurzaam

Avans Hogeschool wil professionals opleiden die internationaal, nationaal en regionaal een duurzame bijdrage leveren: met oog voor mens, milieu en welzijn en door te innoveren met aandacht voor de lange termijn. Avans zet in op duurzaamheid in onderwijs en onderzoek, in de bedrijfsvoering en in de relaties met de omgeving.
Avans wil in 2015 als eerste hogeschool voor alle opleidingen een duurzaamheidscertificering van AISHE op 2 sterrenniveau hebben behaald. AISHE staat voor Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education en meet de mate van duurzaamheid. 

Week van de Duurzaamheid

In de week van 5 tot 9 oktober organiseert Avans Hogeschool de Week van de Duurzaamheid, met volop activiteiten en acties van studenten en medewerkers, om Avans nog duurzamer te maken.