Nieuws

Het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE) start op 14 september met een tweede reeks gratis online colleges en werkcolleges over de biobased economy. Iedereen kan gratis deelnemen aan de online cursus. De colleges zijn op HBO-niveau en deelnemers kunnen de cursus afsluiten met een certificaat. CoE BBE is een samenwerking van Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences.

De cursus bestaat uit online colleges door docenten en lectoren, oefeningen, presentaties door interessante gastsprekers en discussies. Biobased activiteiten van bedrijven uit de regio Brabant, Zeeland en Zuid-Holland worden belicht in een serie praktijkfilms. Ook wordt met gerichte (groeps)opdrachten de collectieve denkkracht van de deelnemers gebundeld. De cursus is voor iedereen te volgen en met name interessant voor het bedrijfsleven dat de mogelijkheden van een biobased economy wil ontdekken. De cursus is Engelstalig, maar wel Nederlands ondertiteld.

De reeks besteedt onder andere aandacht aan bio-raffinage, voedingsstoffen, biopolymeren, bio-energie, de relatie met mondiale (milieu)problemen, verschillende sociaal-economische factoren die de overgang beïnvloeden en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Succesvol deelnemen

De Massive Open Online Course (MOOC) over biobased economy is de eerste MOOC in Nederland die speciaal is gemaakt op HBO-niveau en is daarmee voor een brede groep ondernemers zeer waardevol. Aan de eerste editie van de MOOC namen 820 deelnemers uit 13 landen verdeeld over 5 continenten deel. Een groot deel van de deelnemers sloot de MOOC succesvol af met een certificaat.

De biobased economy is een speerpunt in de economische ontwikkeling van meerdere provincies in Nederland. Het vervult een hoofdrol in de duurzame ontwikkeling van Nederland en is een gezamenlijke opdracht voor overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Meer informatie en aanmelden: www.coebbe.nl/project/mooc