Nieuws

Rural Spark, een start-up van 3 jonge ondernemers, wil op duurzame wijze het energieprobleem oplossen. Om te beginnen op het platteland van India, waar ruim 400 miljoen dorpsbewoners geen toegang hebben tot energie. Harmen van Heist, oprichter van Rural Spark, studeerde Technische Bedrijfskunde aan Avans Hogeschool.

‘Er zijn genoeg mogelijkheden om het energieprobleem op te lossen’, aldus de oud-Avansstudent op Punt. ‘Wij vroegen ons af: waarom doen we dat dan niet?’ Om die reden startte Harmen in 2011, samen met zijn broer Marcel en Evan Mertens, Rural Spark.

Lokale energieleveranciers

Hun bedrijf verkoopt producten om energie op te wekken, te delen en te verhandelen aan distributiepartners in India. Deze partners gaan vervolgens op zoek naar geschikte, ondernemingsgezinde Indiërs die als lokale energieleverancier willen starten. 1 leverancier kan vervolgens gemiddeld 15 huishoudens van energie voorzien via een peer-to-peernetwerk.

De lokale energieleveranciers kopen de hiervoor benodigde producten op afbetaling. Een rekensommetje? Harmen: ‘De energie wordt doorverkocht voor afgerond twintig euro en de kosten van de afbetaling zijn tien euro per maand. De klanten gaan er dus direct mee verdienen en dat werkt drempelverlagend.’
India

Circa 1,6 miljard mensen hebben geen toegang tot energie. Een aanzienlijk deel hiervan woont in India. Harmen: ‘De reden om voor India te kiezen, was dat de vraag naar energie op het Indiase platteland de komende jaren met 500 procent zal toenemen. En dat terwijl er niet eens genoeg energie is om de steden te voorzien van stroom.’ Hij prijst daarnaast de ondernemingszin in het land. ‘Over 3 tot 5 jaar willen we ook in Afrika aan de slag, maar dat is nu nog koffiedik kijken.’

Crowdfunding

Na 3 geslaagde pilots weet Rural Spark inmiddels precies hoe het te werk moet gaan en de blauwdruk voor succes ligt klaar. Tijd dus voor een volgende stap, maar daar kan het bedrijf wat hulp bij gebruiken. Rural Spark is een crowdfundingsactie gestart om 750.000 huishoudens van duurzame energie te kunnen voorzien.

Harmen: ‘Onze pilots zijn gefinancierd door private investeerders maar we willen ook het publiek erbij betrekken. We denken dat veel mensen genoeg hebben van de grote energiecentrales en af willen van fossiele brandstoffen. Uiteindelijk hopen we wereldwijd een nieuw soort energienetwerk te bewerkstelligen.’