Nieuws

Ruim 40 afstudeerders van de opleiding Integrale Veiligheid van Avans Hogeschool ontvangen op 10 juli hun diploma in het bijzijn van een zeer bijzondere gast: generaal Tom Middendorp. Middendorp is Commandant der Strijdkrachten en daarmee de hoogste militair van de Nederlandse krijgsmacht.

Studenten Integrale Veiligheid leren om complexe veiligheidsproblemen aan te pakken. De professionals die nu afstuderen gaan bijvoorbeeld aan de slag als veiligheidsadviseur. Ze combineren juridische, economische, psychologische en bestuurskundige kennis om te zorgen dat mensen veilig kunnen wonen en werken. Een deel van de studenten richt daarbij de blik op Defensie. 

Ron Tenge is directeur van de Academie voor Veiligheid en Bestuur bij Avans. “De aanwezigheid van generaal Middendorp bij de uitreiking van de diploma’s Integrale Veiligheid is een buitengewone eer voor ons en de afstudeerders. Hij is verantwoordelijk voor alle militaire operaties van de krijgsmacht en adviseert de minister over het Defensiebeleid. Daarmee is hij een van de belangrijkste mensen binnen het vakgebied waarin een deel van onze studenten aan de slag gaat. En van waaruit overigens ook een aantal van onze meest ervaren docenten afkomstig is”, zo licht Tenge toe.

Professionals opleiden voor de toekomst 


Generaal Middendorp benadrukt met regelmaat het belang van het investeren in de toekomst van veiligheid. Zo bezocht hij in de afgelopen maanden al studenten van verschillende mbo-scholen die opleidingen op het gebied van veiligheid aanbieden. Middendorp: “Alle verschillende inzetten op net andere stukken van het veiligheidsdomein vullen elkaar aan. Het zijn allemaal stukjes van één grote veiligheidspuzzel. Een puzzel die zowel nationale als internationale stukjes kent, die in toenemende mate met elkaar verweven zijn. Daarom ben ik verheugd dat deze studenten hebben gekozen voor de hbo-opleiding Integrale Veiligheid die de verschillende de aspecten van veiligheid in één geheel verbindt.”