Nieuws

Studenten van Avans Hogeschool zijn tevreden over de inhoud van hun opleiding, hun docenten en de vaardigheden die ze opdoen tijdens de opleiding. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE). Bijna 13.000 studenten van Avans vulden de enquête in. Met het Ambitieplan voor 2020 blijft Avans werken aan kwalitatief hoogstaand onderwijs voor haar studenten.

Paul Rüpp, voorzitter van het College van Bestuur van Avans: “Studenten van Avans waarderen hun opleiding positief. En belangrijker nog: op alle fronten stijgen de scores ten opzichte van vorig jaar. Daar zijn we blij mee. En gelukkig zijn er nog steeds aandachtspunten.” 

Ambitie voor 2020

Een van de punten waar Avans de komende jaren extra hard aan gaat werken is de aansluiting van het onderwijs op de beroepspraktijk. Daar is al volop aandacht voor, maar uit de NSE-resultaten blijkt dat de studenten hier nog mogelijkheid voor verbetering zien. In de film ‘Zo maken wij het verschil’ is te zien hoe Avans de komende jaren aan de slag gaat met deze en andere punten om zo goed mogelijk onderwijs te blijven leveren.

Over de NSE

In opdracht van het ministerie van OCW neemt Studiekeuze123 jaarlijks de landelijke enquête af. De resultaten van de NSE 2015 zijn te vinden op www.studiekeuze123.nl. De resultaten van de NSE zijn een belangrijk onderdeel voor de Keuzegids Hbo die jaarlijks in het najaar verschijnt.