Nieuws

Provincie Noord-Brabant stimuleert het samenwerkingsverband BEAGLE om kenniscirculatie tussen de Brabantse hoger onderwijs- en kennisinstellingen en het bedrijfsleven een impuls te geven. Dat legde de provincie vast in het Bestuursakkoord 2015-2019. BEAGLE biedt grote potentie voor innovatie in Brabant, samen met valorisatieprogramma’s als Ondernemerslift, Bright Move en Starterslift die op doorlopende steun van de provincie kunnen rekenen.

BEAGLE

BEAGLE is een initiatief van TU/e, Tilburg University, Avans Hogeschool, Fontys Hogescholen, HAS Hogeschool, NHTV Breda en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). Samen willen zij Brabantse ondernemers in staat stellen om te innoveren door over grenzen van eigen vakgebieden heen te kijken. Via kruisbestuiving wordt hoogwaardige, in Brabant beschikbare kennis ontsloten en tot waarde gemaakt. De provincie nodigt de initiatiefnemers nadrukkelijk uit om verder vorm te geven aan BEAGLE.

 

BOM directeur Jan Pelle: “We gaan graag de uitdaging aan om BEAGLE uit te bouwen van een experiment tot een vaste waarde voor ondernemend Brabant.”

 

Hein van Oorschot, voorzitter College van Bestuur NHTV Breda: “Het initiatief garandeert de toekomst van de bestaande starterscentra en bouwt verder aan een aantal verdiepingsslagen van kennisinstellingen met het Brabantse bedrijfsleven. Dat biedt veel perspectief.”

 

Nienke Meijer, voorzitter College van Bestuur van Fontys Hogescholen: “Het Brabantse hoger onderwijs gaat samen met Brabantse ondernemers op ontdekkingsreis: net als de eerste reis van de legendarische BEAGLE gaan we samen nieuwe ontdekkingen doen met bijzondere start-ups als resultaat, waardoor de regio er nog sterker voor komt te staan.”

 

Paul Rüpp, voorzitter College van Bestuur Avans Hogeschool: “We hebben gezamenlijk al een aantal thema’s op het oog om mee aan de slag te gaan. Er staat in september een overleg gepland met de nieuwe gedeputeerden, en dan leggen we graag onze concrete plannen aan hen voor om studenten, onderzoekers en mensen uit het bedrijfsleven samen te brengen.”

 

Experts en ondernemers delen in een vroeg stadium kennis

Doel van BEAGLE is innovatiebevordering in Brabant structureel en op een vernieuwende manier naar een hoger plan te tillen. Om te beginnen in de idee-fase, door experts en ondernemers met verschillende achtergronden aan de slag te laten gaan met prikkelende, maatschappelijk relevante thema’s. BEAGLE zorgt er vervolgens voor dat ontstane initiatieven aansluiting vinden bij passende faciliteiten. Denk hierbij aan ontwikkel- en financieringsprogramma’s.Het eerste jaar zoekt BEAGLE door middel van pilots naar de optimale manier van cross-sectorale kennisdeling. De instellingen en de BOM treffen hiervoor de eerste voorbereidingen.