Nieuws

Te veel partijen in ons huidige economische systeem kijken lijdzaam toe als de financiële sector zich op kortetermijnwinst richt. Iedereen in Nederland is aandeelhouder van BV Nederland waarin nu én in de toekomst kwaliteit van leven gewaarborgd moet worden. Daarom moet iedereen verantwoordelijkheid nemen voor een duurzaam financieel systeem: ondernemers, werknemers, bestuurders en ministers. Hoe je dat kunt doen vertelt aantredend lector Marleen Janssen Groesbeek tijdens haar lectorale rede op vrijdag 12 juni bij Avans Hogeschool.

Marleen Janssen Groesbeek is sinds 1 december 2014 lector Sustainable Finance and Accounting. Met haar lectorale rede gaat haar onderzoek officieel van start. Haar lectoraat maakt deel uit van het Avans Expertisecentrum Sustainable Business.

Weerbare economie

Stakeholders spelen een belangrijke rol bij het weerbaar maken van de economie. Zij dwingen van het bedrijfsleven en overheden verantwoording af over hun activiteiten. Nu de maatschappelijke ergernis over het gedrag van publieke organisaties, financiële instellingen en andere bedrijven zich opstapelt, is de stakeholder minder passief geworden. Hij ontpopt zich als activistische vennoot in de BV Nederland. De inspiratie voor deze actievere rol is de activistische aandeelhouder die belangrijke gedragsveranderingen tot stand kan brengen. Zelfs als hij maar een klein aandeel in de onderneming heeft.  

In haar lectorale rede geeft Janssen Groesbeek haar visie op de consequenties die een activistische houding heeft voor de veelgeplaagde banken, pensioenfondsen en accountants. En legt uit waarom integrale verslaggeving, alternatieve financieringsmodellen en een prijskaartje dat alle aspecten van waarde meetelt kunnen bijdragen aan het oplossen van de maatschappelijke onvrede.

Programma lectorale rede

14.30 uur ontvangst, 17.30 uur einde. Geïnteresseerden die de lectorale rede willen bijwonen, moeten zich van tevoren aanmelden. De rede is bij Avans Hogeschool, Hogeschoollaan 1 in Breda. 

Over Marleen Janssen Groesbeek

Marleen Janssen Groesbeek begon haar professionele loopbaan als financieel-economisch journalist bij Het Financieele Dagblad. In 2010 maakte Marleen de overstap naar Eumedion, belangenbehartiger van institutionele beleggers. Als beleidsadviseur hield ze zich bezig met verantwoord en duurzaam beleggen. In 2013 werd ze Sustainability Manager Engagement & Learning bij Koninklijke DSM. Ze maakt deel uit van de klankbordgroep Gedrag & Ethiek bij NBA, de beroepsorganisatie van accountants en is lid van de Raad van Advies van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling. Marleen publiceert regelmatig boeken en artikelen over duurzaamheid. 

Over het Expertisecentrum Sustainable Business

Het ESB heeft als missie om door multidisciplinair praktijkgericht economisch en technisch bedrijfskundig onderzoek op actuele thema’s uit de regio bij te dragen aan een duurzame regionale economie en samenleving. Dit onderzoek wordt gebruikt bij het ontwikkelen van onderwijs.