Nieuws

Een aantal senioren neemt sinds deze week voor de eerste keer plaats in de collegebanken van Avans Hogeschool. 5 75-plussers van zorgcentrum Elisabeth, locatie De Donk in Ulvenhout, volgen zelf geen lessen, maar maken daar onderdeel van uit. Op uitnodiging van Avans gaan zij met studenten in gesprek over hun ervaring met verschillende thema’s.

De studenten en de ouderen, 2 heren en 3 dames in de leeftijdscategorie tussen de 77 en 92 jaar, snijden in de les het eerste thema aan uit een serie van 3. Deze ontmoeting gaat over eenzaamheid. De andere thema’s gaan over dementie en technologie. Het doel van het project is om levensechte en realistische beeldvorming over ouderen te creëren.

Diversiteit ouderen

“Dit versterkt de kennis en vaardigheden. Na een theorieles volgt de ontmoeting waarin de theorie meteen actief toegepast kan worden. Zo leren de studenten over de diversiteit van ouderen en maken ze kennis met bijvoorbeeld dementie en eenzaamheid. En hoe je contact kunt maken met mensen uit die doelgroep. Ze leren ook over de bruikbaarheid van technologieën en hoe met behulp hiervan de zelfstandigheid te bevorderen”, zegt Avansdocent Kitty van der Made.   

Het plan om bejaarden te betrekken in colleges kwam uit de hoge hoed van 2 eerstejaarsstudenten van Avans, Milou Francken en Janneke van Aalst. Zij behaalden daarmee vorig jaar een tweede plaats in het landelijke project Levensles. Het was voor Van der Made reden om het innovatieve idee in de praktijk toe te passen.

Recht doen aan ouderen

“Er gaat veel veranderen de komende jaren. Er is sprake van vergrijzing. Dat betekent dat er steeds meer mensen nodig zijn die weten hoe divers de doelgroep ouderen eigenlijk is. We willen het onjuiste beeld dat vaak over ouderen bestaat transformeren in een realistisch beeld. Een beeld wat recht doet aan de ouderen van nu en die van de toekomst”, aldus de Avansdocent.