Nieuws

Avans Hogeschool neemt deze week deel aan de Nederlandse onderwijsmissie naar Canada. Het bezoek valt samen met een economische missie en een Staatsbezoek van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima aan Canada. Een groot deel van de Nederlandse hogescholen en universiteiten is vertegenwoordigd. Namens Avans neemt College van Bestuur-voorzitter Paul Rüpp deel aan de missie.

Avans Hogeschool bezoekt onder andere collega-onderwijsinstellingen om uitwisseling van studenten te bevorderen. Daarnaast kunnen Canadese voorbeelden inspiratie bieden om kennisdeling en innovatie in de regio te versterken. Zo gaat Avans langs bij het MaRS-inititatief dat jonge ondernemers helpt om innovatieve bedrijven op te zetten en verder te ontwikkelen. 

Samenwerking en bevorderen uitwisselingen

Nederland heeft van oudsher een sterke band met Canada. Een aanzienlijk deel van de geallieerde bevrijders van Nederland kwam uit Canada en na de Tweede Wereldoorlog zijn veel Nederlanders geëmigreerd naar het land van de Maple Leaf. Mede hierdoor zijn er meer dan een miljoen Canadezen met Nederlandse roots. Des te verrassender is het, dat er maar een beperkt aantal Canadese studenten in Nederland studeren. De onderwijsmissie heeft tot doel hier verandering in te brengen en de banden tussen het Canadese en Nederlandse hogeronderwijsinstellingen te versterken.

Study in Holland

Tijdens de missie trekken de verschillende hogescholen en universiteiten samen op om Study in Holland te promoten. De focus, voortkomend uit de Gezamenlijke Visie Internationaal van de koepelorganisaties VSNU en Vereniging Hogescholen, ligt op het grote aanbod van Engelstalige studieprogramma’s in Nederland (in totaal 21.000 modules, waarmee Nederland koploper is onder niet-Engelstalige landen) en de hoogwaardige kwaliteit van het Nederlandse hoger onderwijs en onderzoek. De missie duurt van woensdag 27 t/m vrijdag 29 mei 2015 en bezoekt Ottawa, Waterloo en Toronto.

Sociale media

Vooraf, tijdens en na de hogeronderwijsmissie kan iedereen het bezoek volgen via de Twitter hashtag:  #MissieCanada