Nieuws

De arbeidsmarkt herstelt langzaam. De vraag naar werknemers stijgt en het aantal arbeidskrachten is de afgelopen periode vrijwel gelijk gebleven. Toch hebben werknemers en werkgevers moeite met de huidige snel veranderende arbeidsmarkt. Op woensdagavond 20 mei biedt Willem de Lange tijdens de Avans Academielezing inzicht in de arbeidsmarkt van de toekomst.

Dramatische tekorten

Vlak voor de economische crisis in volle hevigheid losbarstte, hadden economen het idee dat we in 2015 te maken zouden hebben met een krappe arbeidsmarkt met veel meer vraag naar arbeid dan aanbod. De Commissie Bakker luidde de alarmbel. Alle zeilen moesten worden bijgezet om onze economie draaiende te houden. Er zouden dramatische tekorten ontstaan op de arbeidsmarkt. 

De werkelijkheid is anders 

Hoe anders ziet de werkelijkheid er nu uit. Op een enkele beroepsgroep na, zien we overal een ruime arbeidsmarkt. Flexibilisering neemt hand over hand toe. De loongroei stagneert al jaren. De overheid breekt de sociale werkvoorziening af en schuift de verantwoordelijkheid door naar het bedrijfsleven. Deeltijdarbeid neemt  toe , evenals de arbeidsparticipatie van vrouwen. Sommige ontwikkelingen zijn positief, andere negatief. Het is maar vanuit welk perspectief je kijkt. Feit is dat de arbeidsmarkt een dynamiek vertoont als nooit tevoren. En dat zal zo blijven. 

In deze Academielezing zet De Lange de belangrijkste ontwikkelingen op een rij en doet hij een voorzichtige poging om een blik te werpen op de toekomst. Waar gaan we naartoe? Wat betekenen de technologische ontwikkelingen voor de werkgelegenheid? Waar moeten werknemers rekening mee houden? En bedrijven? Hoe ga je om met deze hectiek?

Over de spreker

Dr. Willem de Lange is sinds 2006 lector Human Resource Management bij Avans Hogeschool. Hij is econoom en heeft onder meer gewerkt bij de Universiteit van Tilburg en de onderzoeksinstituten IVA Onderwijs en de Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek. Daarnaast is De Lange hoofdredacteur van het Tijdschrift voor HRM en heeft hij een eigen onderzoeksbureau op het gebied van personeelsmanagement.

Avans Academielezing

Op woensdag 20 mei zijn belangstellenden welkom om de Avans Academielezing gratis bij te wonen. De lezing vindt plaats bij Avans Hogeschool, Hogeschoollaan 1 in Breda. De lezing duurt van 19.30 tot 21.00 uur. Aanmelden kan via deze link