Nieuws

De Onderwijsinnovatieprijs van Avans Hogeschool gaat dit jaar naar het Ondernemerslab & Waslab. Zij slepen zowel de juryprijs als de publieksprijs in de wacht. Met de prijs stimuleert Avans vernieuwing in het hoger onderwijs.

Bij het Ondernemerslab gebruiken studenten met een eigen onderneming hun bedrijf als kapstok bij het leerproces. Studenten en docenten van de opleidingen Small Business & Retail Management en Advanced Business Creation werken in een constant proces samen om het onderwijs vorm te geven.

Diederik Zijderveld, juryvoorzitter en lid van het College van Bestuur van Avans: “Het Ondernemerslab is een prachtig voorbeeld van originaliteit en creativiteit. Het getuigt van een grote mate van lef, enthousiasme en doorzettingsvermogen. Deze inzending is een perfect voorbeeld van onderwijs op maat. De studentondernemers worden op deze manier continu geprikkeld om het beste te halen uit hun studie, hun bedrijf en zichzelf. Het draagt bij aan het realiseren van de Avans Onderwijsvisie: professionals opleiden met een lerende, onderzoekende, ondernemende en verantwoordelijke houding.”

De opbrengsten van deze vernieuwende vorm van onderwijs stromen terug naar het reguliere onderwijs, bijvoorbeeld in de vorm van het Waslab. Dat is een jaarlijkse netwerkdag waarop ondernemers, studenten en studentondernemers op een effectieve manier kennis delen.

Op 21 mei 2015 vindt de tweede editie van het Waslab plaats in Podium Bloos in Breda. Je kunt je inmiddels aanmelden.

De jury- en publieksprijs bedragen ieder € 2.500. De jury bestaat uit de directeur van het Leer- en Innovatiecentrum van Avans, de winnaar van vorig jaar: Vrijwilligersacademie Den Bosch, 2 studenten, 2 leden van het projectteam Onderwijsdag en juryvoorzitter Diederik Zijderveld. Alle 2.400 medewerkers van Avans konden stemmen voor de publieksprijs van de Onderwijsinnovatieprijs.

Aanmoediging voor alle inzenders

16 projecten dongen mee naar de Avans Onderwijsinnovatieprijs. De jury selecteerde 5 nominaties voor een shortlist. De jury nam dit jaar het besluit om 3 van de 5 nominaties extra te ondersteunen. Sense of Smell, Verschil maken en SPARK ontvangen een aanmoedigingsprijs van € 1.000. Het Student Development Program krijgt een zogenaamde ‘open prijs’. Daarmee kan het programma breder binnen Avans worden ingezet.

Sense of Smell

Sense of Smell is een internationaal co-creatieproject van docenten en studenten Communication & Multimedia Design. Een kruisbestuiving van onderzoek, techniek, communicatie en bedrijfsleven. Geur is het uitgangspunt van dit project. Met als doel: komen tot vernieuwende inzichten, producten en diensten. Dit heeft geresulteerd in een publicatie, een congres en de Famous Deaths-installatie.

SPARK

SPARK is de eerste crossover van technologie en vernieuwing in de bebouwde omgeving in Nederland. De ideeën van SPARK maken de ruimtelijke omgeving duurzamer, veiliger en gezonder. Door kennis, testlabs, start-ups en technologie aan elkaar te verbinden. In samenwerking met bedrijven, docenten en kenniskringleden bouwt SPARK thematisch kennis op door praktijkgericht onderzoek.

Verschil maken

De minor Verschil maken gaat over aandacht. Centraal staat de vraag wat aandacht is in de relatie tussen cliënt, professional en organisatie in het maatschappelijk en pedagogisch werk en hoe je deze partijen aandacht geeft. Daarom gaan studenten op zoek naar hun drijfveren in het werk, naar hun handelingsverlegenheid en naar hun blik op de wereld. Ook voor docenten is dit een inspirerende minor. Zij worden door het onderwijsconcept in een andere rol gedwongen dan in het reguliere onderwijs en zij ervaren dat als een verrijking.

Student Development Program

De opleidingen Accountancy, Bedrijfskunde, Bedrijfseconomie en HRM besteden op eigenzinnige wijze aandacht aan de competentieontwikkeling van iedere student. Daarvoor is een uniek programma ontwikkeld, met inzet op professionele voorbereiding van elke student op zijn of haar stage, afstuderen en start op de arbeidsmarkt. Belangrijke elementen zijn de aandacht voor soft skills, personal branding en persoonlijk leiderschap. Bewustwording van unieke kwaliteiten kan studenten helpen een goede start te maken op de arbeidsmarkt.