Nieuws

Tot 1 mei kan iedereen in Nederland vragen indienen voor de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Vragen voor onderzoekers aan de hogescholen en universiteiten. Avans Hogeschool en Fontys Hogescholen brachten lectoren en deskundigen uit de praktijk uit het hele land bij elkaar om de belangrijkste vragen op het gebied van zorg in kaart te brengen.

De bijeenkomst over zorg was de eerste van dertien bijeenkomsten waarbij hogescholen rondom telkens een ander thema vragen verzamelen die dienen als input voor de NWA. De bijeenkomsten zijn een initiatief van de Vereniging Hogescholen. Lectoren, bestuurders en partners uit de publieke en private sector komen bij elkaar om onderzoeksvragen te formuleren die voor hogescholen belangrijk, relevant en richtinggevend zijn en die wat hen betreft een plaats moeten krijgen in de NWA.

Nederland gezondste land in 2030

Omdat de NWA werkt aan uitdagingen van de toekomst, stelden de aanwezigen bij de bijeenkomst zich één doel: Nederland is in 2030 het gezondste land in Europa. Om dit doel te behalen moet Nederland volgens hen aan de slag met 3 thema’s: hoe we waarde hechten aan verschillende aspecten van gezondheid; het terugdringen van de kosten door efficiëntere inrichting van het zorgproces dichtbij de consument en de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen voor de zorg.

Waardering van gezondheid

Door te weten hoe en welke aspecten van gezondheid gewaardeerd zullen worden, kunnen onderzoekers en beleidsmakers zorgen voor de juiste context. Daarom is het eerste zorgthema voor de agenda een vooruitblik op de waardering en ervaring van gezondheid in de komende decennia. Kijk bijvoorbeeld naar de waarde van sociale contacten en kwaliteit van leven. Onderdeel van dit onderzoeksthema zijn ook de morele en sociale gevolgen van een eventuele verandering in waardering van gezondheid. 

Zorg en economie

Dat sociale vraagstukken en zorgvraagstukken steeds dichter bij elkaar komen te liggen, is voor de aanwezige lectoren en praktijkdeskundigen bij de bijeenkomst duidelijk. Ziekte en zorg zijn niet meer leidend, en worden vervangen door gezondheid en gezond gedrag. De volgende stap is integratie met financiële en economische vraagstukken. Een van de onderwerpen voor de Wetenschapsagenda zou daarom kunnen zijn hoe de manier waarop we zorg financieren vorm geeft aan hoe we voor elkaar zorgen. Een nieuwe zorgwerkelijkheid vraagt om een nieuwe financieringswerkelijkheid. En dat uit zich ook in nieuwe business-modellen. Kan het klassieke ziekenhuis bijvoorbeeld vervangen worden door een ‘Uber-ziekenhuis’ gebaseerd op het model van de Uber-taxi’s’?

Vragen voor de Nationale Wetenschapsagenda

De hogescholen zullen na afloop van de serie bijeenkomsten hun vragen indienen bij de Nationale Wetenschapsagenda. Hiermee hopen de hogescholen dat de uiteindelijke Wetenschapsagenda vragen bevat van burgers en deskundigen en antwoorden geeft op maatschappelijke uitdagingen van de toekomst.