Nieuws

Het Centre of Expertise Biobased Economy (CoEBBE), het onderzoekscentrum van Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences, start in samenwerking met het bedrijfsleven de Jeugdraad van Toezicht. Deze Jeugdraad bestaat uit leerlingen van het voortgezet- en basisonderwijs in Breda.

Voor de Jeugdraad staat het creëren van een biobased economie centraal. Een economie die niet meer draait op aardolie maar op hernieuwbare grondstoffen. De deelnemende jongeren komen van het Newman College, het Prinsentuin College, basisschool Petrus en Paulus en basisschool Laurentius.

Probleemstellingen

De leerlingen komen minimaal 4 keer per jaar samen en bedenken activiteiten op het gebied van een biobased economie. Daarnaast ontmoeten zij mensen uit het bedrijfsleven die hen probleemstellingen voorleggen. De eerste bijeenkomst staat in het teken van kennismaken met elkaar en de biobased economie.

Het CoEBBE vindt het betrekken van jongeren bij onderzoek van groot belang. 'Zij kunnen de boodschap en kennis beter overbrengen aan hun leeftijdsgenoten. Daarnaast kijken kinderen vaak met een verfrissende blik naar bestaande probleemstellingen en komen zo met vernieuwende ideeën', zo laat het CoEBBE weten.

Experimenten

De eerste bijeenkomst van de Jeugdraad van Toezicht is op woensdagmiddag 4 maart van 16.30 uur tot 18.00 uur bij Avans Hogeschool aan de Hogeschoollaan 1 in Breda. Een bezoek aan diverse Avanslaboratoria en het uitvoeren van enkele experimenten is onderdeel van het programma.