Nieuws

In 2014 besloot de gemeente Den Bosch sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin in te richten. Deze teams bieden ondersteuning aan burgers met meervoudige problematiek.

Bijvoorbeeld als naast problemen bij het opvoeden van kinderen ook sprake is van schuldenproblematiek of verslavingsproblematiek. De medewerkers van de teams zijn gericht op de inzet van de eigen kracht van burgers en hun sociale netwerken. Op 1 november 2014 gingen beide teams van start.

Het lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving van Avans Hogeschool neemt deel aan 2 sociale wijkteams en 2 basisteams jeugd en gezin. Bij ieder team zijn 2 docent-onderzoekers betrokken die kennis ophalen over nieuwe werkwijzen in de praktijk om daarmee het onderwijs te actualiseren. Tegelijkertijd zijn zij gericht op het ondersteunen van de teams bij het implementeren en verbeteren van hun werkwijze.

Oriëntatiefase

In de oriëntatiefase nemen de docent-onderzoekers deel aan de casuïstiekbesprekingen van de teams en lopen mee met professionals in de praktijk. Zij observeren de bijeenkomst, koppelen hun observaties terug aan de teamleden en stellen vragen over de werkwijze. Samen met de teamleden bespreken zij de nieuwe werkwijze en de factoren die hierop van invloed zijn. Om vervolgens thema’s vast te stellen die onderzocht gaan worden. Zoals het gebruik van de zelfredzaamheidsmatrix bij het stimuleren van zelfregie, de samenwerking tussen professionals uit verschillende domeinen, de rol van de teamleider en een collectieve versus een individuele aanpak.

Tweede fase

In de tweede fase besluiten de teams en docent-onderzoekers wat de meest relevante thema’s zijn om uit verder uit te diepen, te beschrijven, te ontwikkelen en te verbeteren. Parallel aan deze fase starten studenten van de Academie voor Gezondheidszorg en de Academie voor Sociale Studies in Den Bosch met een onderzoek naar de samenwerking tussen gezondheid, welzijn en onderwijs.