Nieuws

Lector Integrale Veiligheid Sjaak Khonraad was een van de sprekers op het symposium Samen de krachten versterken op 9 oktober 2014. Een symposium over de Wmo-werkplaats waarbij het versterken van de krachten van cliënten en hun omgeving centraal staat.

Sjaak is verantwoordelijk voor het deelproject van de Wmo-werkplaats: Professioneel handelen om krachten te ontsluiten bij moeilijk bereikbare groepen. Speciale aandacht gaat uit naar het multidisciplinair professioneel handelen bij het versterken van de aansluiting bij de leefomgeving van groepen die bekend staan als lastig bereikbaar. Daarbij wordt voortgebouwd op een net afgerond project met Roma-gemeenten. In dit project zijn nieuwe werkzame methodieken ontwikkeld om Roma te bereiken door de inzet van multidisciplinaire teams.

Inrichten van wijkteams

Tijdens het symposium hield Sjaak een betoog over het inrichten van sociale wijkteams. Sjaak: “Het inrichten van sociale wijkteams met vooral generalisten kan ertoe leiden dat groepen of individuen die nu al lastig te bereiken zijn of genegeerd worden, nog verder uit het zicht en uit de zorg verdwijnen.”

“Een groot aantal deelnemers blijkt mijn standpunt te onderkennen of zelfs onverbloemd te delen: de Wmo brengt ongetwijfeld veel goede resultaten, maar met name diegenen die minder redzaam zijn of juist bemoeienis van buiten het liefst zoveel mogelijk uit de weg gaan, kunnen zonder voldoende waarborging gemakkelijk verder naar de marge afglijden: precies datgene wat de Wmo wil voorkomen.”

Een deelnemers geeft tijdens het symposium aan dat de betrokken of beoogde partners in het project zich in het algemeen lijdzaam opstellen wat betreft vernieuwingen rond arrangementen binnen de verzorgingsstaat: ‘waar zijn toch al die professionals die zich, net als in eerdere decennia, op het Malieveld of op het Binnenhof druk maakten over beperkingen of bezuinigingen?’”

De Wmo niet bij voorbaat diskwalificeren

“Tegelijkertijd blijkt een aanzienlijk deel van de deelnemers mijn zorgen en die van mijn medecritici wat al te stellig te vinden en soms zelfs te gortig. Want daarmee wordt niet alleen onrecht gedaan aan de ambities van de wetgever, maar ook aan de ambities van diegenen die zich op dit moment behoorlijk inspannen om de wet tot een succes te maken. Daarom mogen we niet bij voorbaat de Wmo diskwalificeren.”

Een levendige discussie

“Vooraf wist ik dat mijn stellingname, verpakt in een sprookje, de nodige roering zou geven. Dat betekende wel dat er een levendige discussie ontstond die de deelnemers als zeer nuttig ervaren hebben.”