Nieuws

Zedendelinquenten keren na hun straf weer terug in de samenleving. Dat veroorzaakt soms ophef in de maatschappij en weerstand in de directe omgeving. Sociale isolatie dreigt en dat maakt het risico op herhaling van strafbare feiten groter. Onderzoekster Mechtild Höing van het Expertisecentrum Veiligheid vertelt hoe vrijwilligers zedendaders begeleiden bij re-integratie met als doel om nieuwe slachtoffers te voorkomen. Dat doet zij tijdens de Avans Academielezing op woensdag 25 februari.

Avans Hogeschool: locatie Hogeschoollaan 1, 4818 CR, Breda
Höing spreekt over de werkwijze en resultaten van Cirkels voor Ondersteuning, Samenwerking en Aanspreekbaarheid (COSA). Een landelijk project gericht op re-integratie van zedendaders die onder toezicht staan van de reclassering. Een project waarbij burgers zedendaders aan de ene kant ondersteunen en aan de andere kant risicogedrag signaleren en monitoren. De vraag die centraal staat is of samenwerking tussen vrijwilligers en professionals het risico op recidive inperkt.

Maatschappelijke isolatie

De beelden van woedende wijk- en buurtbewoners wanneer zedendelinquenten terugkeren in de samenleving zijn niet nieuw. Het leidt bij omwonenden soms tot heftige reacties, omdat er angst heerst dat nieuwe slachtoffers vallen. Ook het gevoel dat de overheid te weinig doet om de veiligheid van burgers te garanderen draagt bij aan de onrust. Mogelijk gevolg: zedendelinquenten raken nog meer maatschappelijk geïsoleerd. Dat belemmert de resocialisatie en wordt het risico op herhaling groter.

COSA

In 2008 haalde het lectoraat Reclassering en Veiligheid van Avans Hogeschool samen met Reclassering Nederland een nieuwe methodiek naar Nederland. Een aanpak die bewezen effectief is. Vrijwilligers leveren hierbij zelf een bijdrage aan de veilige terugkeer van zedendelinquenten door middel van COSA. In COSA werkt een groep van getrainde vrijwilligers onder begeleiding van een coordinator intensief samen met een zedendelinquent die zijn straf heeft uitgezeten. Reclassering Nederland zorgt daarnaast voor een professionele toezichthouder en een behandelaar. Het voornaamste doel: ‘Geen nieuwe slachtoffers’. Het is een boeiende taak op het grensvlak van mens, misdaad en maatschappij. Reclassering Nederland coördineert de operationele cirkels van COSA. Inmiddels draaien er cirkels door het hele land.

Over de spreker:

Mechtild Höing is van huis uit socioloog en docent bij de Academie voor Sociale Studies. Zij als onderzoeker vanuit het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool betrokken bij het Nederlandse COSA-project. En deed onderzoek naar de werkwijze, naar de resultaten voor zedendelinquenten en voor vrijwilligers, en naar de opvattingen in de samenleving over COSA. Zij hoopt dit jaar aan de Universiteit van Tilburg te promoveren op haar onderzoek.

Op woensdag 25 februari zijn belangstellenden welkom om de Avans Academielezing gratis bij te wonen. De lezing vindt plaats bij Avans Hogeschool, Hogeschoollaan 1 in Breda. De lezing duurt van 19.30 tot 21.00 uur. Aanmelden kan via deze link.