Nieuws

Tijdens het symposium Samen de krachten versterken op 9 oktober 2014 spraken verschillende lectoren over nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn en de daartoe opgerichte Wmo-werkplaatsen.

Na het plenaire gedeelte nam elke lector plaats aan de keukentafel om zijn of haar Wmo-werkplaats toe te lichten en vragen te beantwoorden. Het gaat om de lectoren van Active Ageing, Integrale Veiligheid en Jeugd, Gezin & Samenleving.

Sociale wijkteams

Lector Jeugd, Gezin & Samenleving Lishbeth Verharen nam plaats aan de keukentafel om in gesprek te gaan met de deelnemers over de rol van sociale wijkteams. Zij stelden haar de vraag waar de verantwoordelijkheid en de regie komt te liggen: bij de cliënt, bij de professional of bij de gemeente. Ook vroegen zij zich af wat te doen als de cliënt of de omgeving, het sociale netwerk, zich niet in wil zetten. Of wat te doen als de huidige manier van werken niet goed uitpakt. Anderen zien in de verandering van werkwijze een kans om zaken nu echt anders aan te pakken.

Zorgtechnologie

Lector Active Ageing Louis Neven ging in gesprek met de deelnemers over het GET-LAB: Een pas ingezette innovatie waar zorgprofessionals hands-on ervaring opdoen met innovatieve zorgtechnologie. Veel van de deelnemers zagen de inzet van technologie als een kans. Ze vroegen zich wel af of zorgprofessionals de tijd die de inzet van technologie oplevert gebruiken om mensen weer meer aandacht te geven.

De rol van professionals bij kwetsbare groepen

Aan de keukentafel bij lector Integrale Veiligheid Sjaak Khonraad werd een levendige discussie gevoerd over de rol van professionals bij kwetsbare groepen en de grenzen van de mogelijkheden daarbij. Het leek de deelnemers een goed idee om plannen van aanpak zoveel mogelijk te laten maken door de cliënt zelf en zijn of haar netwerk. Daarnaast leefde de vraag wat studenten weten of moeten weten om met dergelijke groepen om te gaan. En of het onderwijs daar wel voldoende aandacht aan besteedt.