Nieuws

Wat is een effectieve manier om kritisch denken bij studenten te vergroten? Onderzoek van Anita Heijltjes geeft in haar proefschrift antwoord op die vraag. De onderzoekster is verbonden aan het Leer en Innovatie Centrum (LIC) van Avans Hogeschool en promovendus aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Heijltjes constateert dat kritisch denken zich niet spontaan ontwikkelt als bijeffect van regulier onderwijs. In haar onderzoek onder economie studenten zocht ze dan ook naar effectieve instructiemethodes die de redeneervaardigheden verbeteren. Bijvoorbeeld naar instructies die de student bewust maken van een vooringenomen standpunt en daardoor een redeneerfout voorkomt.

Risicovolle beslissingen

Het is volgens Heijltjes van groot belang om studenten in het hoger beroepsonderwijs voor te bereiden op het werken in dynamische en complexe omgevingen van de 21e eeuw. Heijltjes geeft als voorbeeld dat in de economie en de zorg het maken van risicovolle beslissingen aan de orde van de dag zijn. “In dergelijke contexten kunnen onjuiste beslissingen ernstige consequenties hebben”, aldus de onderzoekster.   

De studenten maakten naar aanleiding van een reeks taken keuzes die onbewust werden beïnvloed door eigen opvattingen en snel beschikbare kennis. “Hoe krijgen we studenten zover om van die automatische piloot af te stappen en te komen tot weloverwogen beslissingen? Korte eenvoudig te organiseren instructies zijn al effectief. Die leiden tot betere redeneerprestaties”, stelt Heijltjes.

Valkuilen

De expliciete instructies bestaan uit uitleg over kritisch denken, de redeneerprincipes, de valkuilen van het denken en hoe deze worden voorkomen. Maar dit alleen is niet voldoende. De student moet de opgedane kennis ook toepassen in een business case opdracht. “Het gaat om de combinatie. Alleen dan leren de studenten kritisch te denken en blijkt het een effectieve en efficiënte methode.”

Anita Heijltjes promoveert op 30 januari aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Locatie: Woudestein, Senaatszaal, Faculteit der Sociale Wetenschappen. Tijdstip 15:30 uur.