Nieuws

De stank die vorige week aanleiding was voor ontruiming van de ‘Villa’ aan de Lovensdijkstraat werd veroorzaakt door styreen. Dat blijkt uit metingen van het RIVM.

De hoogste concentratie van de penetrante lucht is gevonden in een rioolpijp binnen een afgesloten ruimte. Hier bleek styreen aantoonbaar. In deze ruimte waren geen studenten of docenten aan het werk. In een monstername van de brandweer in lokaal LC107 waar dezelfde geur werd waargenomen en studenten aan het werk waren, is door het RIVM geen gevaarlijke concentratie van styreen aangetroffen. 

 

Styreen is een is een kleurloze vloeistof met een onaangename reuk. Styreen kan in lage concentraties hoofdpijn en misselijkheid veroorzaken, maar is in lage concentraties niet schadelijk. 

 

Avans doet op basis van de informatie van het RIVM verder onderzoek naar de exacte oorzaak van het vrijkomen van styreen en zal op basis daarvan adequate maatregelen nemen.