Nieuws

De onderwijsinstellingen Avans Hogeschool, HZ University of Applied Science, HAS Hogeschool, de provincies Zeeland en Noord-Brabant en het regionale bedrijfsleven starten in Brazilië gezamenlijk een onderzoekscentrum dat zich richt op de groene economie. De officiële opening van het Living Lab Biobased Brazil vindt plaats op 4 november in de stad Belo Horizonte.

Binnen het Living Lab verrichten de deelnemers onderzoek naar de mogelijkheden om restproducten te hergebruiken die achterblijven na productieprocessen. Op korte termijn gaan de eerste studenten uit Nederland en Brazilië met hun stages en afstudeeronderzoeken aan de slag.

Algen

Zo neemt het Living Lab algen onder de loep die Nederlandse waterzuiveringsbedrijven inzetten om drinkwater schoon te maken. Ook wordt onderzoek verricht naar de inzet van ethanol verkregen uit biomassa, logistieke concepten en biopolymeren, een duurzaam alternatief voor kunststoffen op basis van aardolie.

“Uiteindelijk bouwen we gezamenlijk een en ander uit tot grotere onderzoeksprogramma’s. De opgedane kennis wordt uiteraard gedeeld en daaruit ontstaan onderwijsmodules, trainingen voor werknemers van de deelnemende bedrijven en nieuwe onderzoeksprojecten”, aldus Ralph Simons projectleider van Avans Hogeschool.

Centre of Expertise Biobased Economy

Avans Hogeschool en HZ University of Applied Science werken in dit project samen via het Centre of Expertise Biobased Economy (CoEBBE) uit Breda. Daarnaast neemt de Biobased Delta deel, een platform waarin multinationals, het MKB, overheden en kennisinstellingen uit Zuidwest-Nederland samenkomen.

De partners in Brazilië komen vooral uit de regio Minas Gerais, waar het Living Lab is gevestigd. Dat zijn onderwijsinstellingen zoals Universidade Federal de Minas Gerais, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais en de Universidade Federal de Viçosa.

Het Living Lab concept komt van Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs. Living Labs zijn netwerken waarin Nederlandse hogescholen, bedrijven en overheden samenwerken met hun lokale equivalenten in het buitenland. Dit alles rond een kennis gerelateerd thema. Het Living Lab Biobased Brazil is de eerste in zijn soort.