Nieuws

Op 13 november 2014 heeft het Expertisecentrum Caring Society 3.0 de pledge (plechtige belofte) ondertekend van ‘Alles is gezondheid’.

Expertisecentrum Caring Society 3.0
Met het ondertekenen van pledge, een plechtige belofte, nemen overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties de verantwoordelijkheid op zich om ambities en voornemens voor een gezonder Nederland in concrete activiteiten om te zetten.

Wij onderschrijven de doelstellingen van het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is Gezondheid…’, te weten dat we de groei van het aantal chronisch zieken keren en gezondheidsverschillen tussen groepen mensen verkleinen. Het Expertisecentrum Caring Society 3.0 geeft hieraan invulling door middels praktijkgericht onderzoek te werken aan duurzame, integrale oplossingen voor regionale vraagstukken die betrekking hebben op het verbeteren van de kwaliteit van leven van de burger in zijn of haar omgeving.