Nieuws

Nederland is een welvarend land en wat betreft woningbouw zijn we lange tijd een voorbeeld geweest voor andere landen. Maar de wereld verandert met rappe schreden. Dit heeft direct gevolgen voor het wonen en hoe wij het wonen organiseren.

In Nederland staan ongeveer 6 miljoen woningen, waarvan 2 miljoen sociale huur. Deze woningen verkeren in slechte staat. De bewoners zijn ieder jaar meer geld kwijt aan de energierekening, bijvoorbeeld door slechte isolatie. Daarnaast wordt er bezuinigd op de publieke voorzieningen, zoals openbaar groen. Ook zien we een ander beleid met betrekking tot de sociale voorzieningen en met name de zorg. Mensen moeten langer zelfstandig blijven wonen. Dit heeft een enorme invloed op de bewoners van deze wijken, bewoners die vaak weinig budget hebben. 

Opgave

Deze ontwikkelingen zorgen voor een nieuwe opgave voor professionals om wijken en specifiek sociale huurwoningen te verbeteren. Hiervoor zijn andere professionals nodig. Bijvoorbeeld professionals die een opleiding volgen van Avans Hogeschool. Zij moeten in de toekomst andere vragen kunnen beantwoorden. Zoals vragen over hoe en met wie we vanuit de geschetste situatie tot oplossingen komen die beter, slimmer en betaalbaar zijn. En welke methodes en technieken daarvoor nodig zijn.

Deze praktische vragen komen aan bod in deze Academielezing. Een positief verhaal over wonen en bouwen in een veranderende wereld.

Over de spreker

Emile Quanjel studeerde Bouwkunde aan de hts in Heerlen en aan de universiteit in Delft. Op zijn vakgebied heeft hij een lange en gevarieerde staat van dienst. Hij werkte voor verschillende grote architectenbureaus aan complexe projecten in multidisciplinaire teams. Hij had een eigen architectenbureau in alliantie met andere professionals. Hij heeft veel ervaring op het gebied van onderzoek, onderwijs en advies met de focus op proces en samenwerking. In 2013 promoveerde hij aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) met een onderzoek naar integraal ontwerpen en samenwerking in de bouwbranche: Collaborative Design Support. Naast lector is hij senior adviseur bij Knooppunt Bouwen met Groen, gastdocent bij Architectural Design Management Systems TU/e en senior-designer.

Aanmelden

Meld je aan voor de Academielezing van woensdagavond 18 juni om 19.30 uur in de kleine collegezaal. Vanaf 19.00 uur is er koffie in de serre.