Nieuws

Merel Luichies voerde onderzoek uit naar de onderzoekende houding van student en docent. Dat deed ze in opdracht van de focusgroep Praktijkgericht onderzoek en als lid van de kenniskring Veiligheid, Openbare orde en Recht. Op 5 juni presenteerde ze de resultaten van haar onderzoek aan de focusgroep.

Brug tussen werkveld en onderwijs

Ze concludeert dat het werkveld ethiek belangrijk vindt en dat studenten het nutteloos en zweverig noemen. Met de nieuwe methode wil zij een brug slaan tussen werkveld en onderwijs. Studenten gaan het werkveld in met een interviewopdracht. Zij raken zo bekend met morele dilemma’s van professionals in hun beroepsgroep en docenten krijgen een schat aan informatie uit de praktijk. Door deze methode werken studenten ongemerkt aan een kritische houding en is er meer aansluiting met de praktijk. Deze methode is geschikt voor allerlei thema’s, vakken en opleidingen om een brug te slaan tussen werkveld en onderwijs.

Bekijk onderstaande video.