Nieuws

Het vakblad voor decanen, Decazine, besteedt aandacht voor de studiekeuzecheck op Avans Hogeschool. In deze editie de vraag wat de hogescholen doen tegen de hoge uitvalcijfers. En hoe Avans deze problematiek aanpakt. Een zoektocht naar verklaringen en oplossingen.

Net als alle hogescholen en universiteiten heeft Avans Hogeschool te kampen met hoge uitvalcijfers tijdens het propedeusejaar. En net als alle hogescholen en universiteiten zochten medewerkers naar verklaringen en oplossingen.

Afstemmen

Lonneke van Wamel, projectleider Intake Studenten: 'In 2010 zijn we gestart met een groots opgezet onderzoek naar dit fenomeen. We hebben literatuur bestudeerd en vooral veel studenten bevraagd. Al gauw bleek één factor bepalend te zijn: de opleiding voldeed niet aan de verwachtingen die de student ervan had. Daarmee was de onderzoeksvraag meteen gedefinieerd: hoe kunnen we het moment van definitieve studiekeuze zo inrichten, dat de verwachtingen van de student en de hogeschool op elkaar zijn afgestemd?'

Lees hier verder.