Nieuws

Avans Hogeschool gaat aankomend studenten helpen bij het aanmelden voor een vervolgopleiding. Op 23 april is er een open aanmeldavond waarop scholieren tekst en uitleg krijgen over het aanmeldproces

Avans Hogeschool doet het goed qua aanmeldingen. Landelijk liggen de aanmeldcijfers 30,5 % hoger dan rond deze tijd in 2013. Avans scoort qua aanmeldingen 34,4 % hoger. Echter, scholieren in hun eindexamenjaar hebben misschien wel iets anders aan hun hoofd dan hun vervolgopleiding, nu ze middenin hun examens zitten. Toch moeten ze zich uiterlijk 1 mei hebben aangemeld bij een hbo-opleiding. Tot vorig jaar was dat nog 1 september.

Aanmelden kost tijd

Het proces van aanmelden en de studiekeuzecheck kosten tijd. Zonder een DigiD kan een aankomend student zich bijvoorbeeld niet aanmelden. Het aanvragen daarvan kost minimaal een week. De studiekeuzecheck is bij Avans een uitgebreid traject in de vorm van een intake, om te bepalen of de scholier aan de juiste opleiding begint. Met een tijdige aanmelding is er tijd genoeg om van beide partijen te bepalen of de juiste student op de juiste opleiding komt.

Hulp bij aanmelden

Aankomende studenten moeten zich dus op tijd oriënteren en aanmelden voor een opleiding. Uiterlijk 1 mei moet de aanmelding bij Avans Hogeschool binnen zijn. Avans neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en roept scholieren op zich tijdig te informeren over en aan te melden bij een hbo-opleiding. Onderzoek wijst uit dat examenscholieren wel wéten dat ze zich moeten aanmelden. Avans roept hen op over te gaan tot actie. Dan zijn ze nog op tijd en is er voldoende tijd voor de studiekeuzecheck.

Aankomend studenten kunnen daarom bij Avans gerichte vragen stellen en Avans heeft de bereikbaarheid verruimd voor deze vragen en voor hulp bij het aanmelden.  

Open aanmeldavond

Op 23 april organiseert Avans Hogeschool op de locaties Breda en ‘s-Hertogenbosch van 17.00 tot 20.00 uur een open aanmeldavond. Scholieren krijgen tekst en uitleg over het aanmeldproces. Medewerkers van de Studenten Informatie Balie staan klaar om hen direct aan te melden voor de opleiding van hun keuze.

Hiervoor dienen de aankomende studenten het volgende mee te nemen:

•    DigiD (vraag deze dus op tijd aan)
•    identiteitsbewijs
•    gegevens van de vooropleiding

‘s Avonds extra bereikbaar

Van 7 april tot en met 1 mei is de Studenten Informatie Balie van Avans Hogeschool ook ‘s avonds telefonisch bereikbaar. Op maandag tot en met donderdag van 17.00 tot 21.00 uur. Speciaal om vragen te beantwoorden over inschrijving en alles wat daarmee samenhangt.

Studenten Informatie Balie alle locaties: 088 - 525 75 50

Lees meer op www.avans.nl/hulpbijaanmelden.


Avans Hogeschool: barstensvol talent

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. Avans behoort al jarenlang tot de top 3 van hogescholen van Nederland met locaties in Breda, ’s-Hertogenbosch en Tilburg.

Avans legt de lat hoog. Ook voor zichzelf. Persoonlijke aandacht staat voorop: niemand is een nummer. Studenten worden uitgedaagd om zich te ontwikkelen en grenzen te verleggen. En Avans doet onderzoek voor bedrijven, instellingen en overheden. In Brabant én daarbuiten.