Nieuws

Na jaren van grote productie, Vinexwijken en kantoorpanden die als paddestoelen uit de grond leken te schieten, is het tij gekeerd. De bouw ligt stil, massa-ontslagen zijn aan de orde van de dag en bouwers met kennis en kunde zitten thuis. Waarom zou een scholier dan juist nu gaan studeren aan de Academie voor Bouw en Infra bij Avans Hogeschool? Dit schrijft de website Bouwformatie.

Ik ben verplicht!

Gat

Lector Emile Quanjel: 'De klassieke bouw ligt op zijn gat. De komende 20 jaar gaan we anders werken in de bouw dan we gewend zijn. Dat betekent dat we verder moeten kijken dan ons eigen werkveld. Vanuit de urgente globale en lokale ontwikkelingen is er een noodzaak om als professional zélf te veranderen.' Quanjel benadrukte dit vorige maand tijdens zijn lectorale rede op Avans Hogeschool in Den Bosch.

Startpunt
Quanjel: 'De vierjarige opleiding is een startpunt in dit vak. Als professional moet je je in je vak blijven bekwamen. Juist nu leiden we de nieuwe professionals van de toekomst op. Zij gaan anders werken dan we gewend zijn, denk aan het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Wij schetsen een perspectief voor de toekomstige en huidige werknemers in de bouw.'
 

Maatschappelijke bom
Volgens Quanjel zijn er zo’n 6 miljoen woningen, waarvan 2 miljoen sociale huur, die in een matige tot zeer slechte staat verkeren. Slechte isolatie en een slechte energiehuishouding. 'Dat is een maatschappelijke bom.' Daarnaast zal alleen al in Brabant de woningvoorraad de eerstkomende tien jaar met bijna 100.000 woningen moeten toenemen. 'In 2035 zullen er 16 procent meer woningen zijn dan in 2008, die beter, slimmer en betaalbaar moeten zijn.'
 
Beroepsopleiding
Volgens Quanjel moet de kwaliteitsverbetering veel meer gericht zijn op de vragen en behoeften vanuit de maatschappij en niet zozeer op de producten die nu worden aangeboden: 'De basis voor een verbetering van de kwaliteit is kennisontwikkeling en kennisborging. De afgelopen jaren is de sector, onder aanvoering van PSI Bouw en Regieraad Bouw, druk in de weer geweest met proces- en systeeminnovatie. In het belang van de maatschappij en de sector moet het ritme van onderzoek-volgt-op-onderzoek omgebogen worden in de leercyclus onderzoek-leidt-tot-toepassing. Hierbij spelen vooral de beroepsopleidingen, zoals ook die van Avans Hogeschool, een belangrijke rol.'
 
Beter, slimmer en betaalbaar. Dat is het antwoord op de vraag hoe we de toekomst van de bouw kunnen waarborgen. Daarbij denkt Quanjel ook aan een verandering in mentaliteit. Hoe wordt omgegaan met kwaliteit en verantwoordelijkheid tijdens de levens- en gebruikscyclus van het gebouw?

Auto-industrie 
Quanjel: 'Neem de auto-industrie. Toyota neemt wereldwijd een serie auto’s terug bij het constateren van een kwaliteitsfout. In de tussentijd krijgen de eigenaren een vervangende auto. Pas als de fout achterhaald en hersteld is wordt de serie weer vrijgegeven. Stelt u zich deze situatie voor in de bouwsector. Er worden 500 gerenoveerde nul-energie woningen opgeleverd. Bij enkele woningen worden kwaliteitsfouten geconstateerd, waardoor de energierekening te hoog blijft. Welke professionele organisatie zou alle 500 woningen terugnemen en vervangende woonruimte organiseren? Om vervolgens te achterhalen waar de oorzaken liggen van de kwaliteitsfouten, deze op eigen kosten verbeteren om vervolgens de woningen weer vrij te geven? Een interessante businesscase.'
 
Dr. ir. Emile Quanjel is lector lector Innovatie Bouwproces en Techniek bij Avans Hogeschool. Zijn lectorale rede 'De Verbinding - Het organiseren van de verandering' was op 21 februari 2014.
http://www.bouwformatie.nl/bouwnieuws/waarom-zou-een-scholier-nog-bouw-en-infra-studeren