Nieuws

Claire Boonstra, succesvol internetonderneemster, heeft een missie met het onderwijs. Dat moet flink op de schop want het huidige systeem bereidt jongeren niet goed voor op de samenleving van de 21e eeuw. Waarom doen we in het onderwijs jaar op jaar dezelfde dingen, zonder er bij stil te staan waarom we dat doen? “Heel veel zaken in het onderwijs zijn van middel in doel veranderd.”

Waarom was ooit ingevoerd dat we leerlingen met schrijfletters leerden schrijven? Waarom was ook al weer de Cito Eindtoets ingevoerd, waarom 1040 uur onderwijstijd, waarom streven naar excellentie, waarom ranglijsten van scholen, waarom een toetscultuur? Waarom is het onderwijs als een piramide georganiseerd en niet als een netwerk? En zo had Boonstra een hele reeks voorbeelden. Niet dit in haar ogen al die zaken meteen afgeschreven moeten worden, maar er toch echt heel veel in het onderwijs dat er eens goed tegen het licht moet worden gehouden.

Boonstra (39) sprak woensdag 26 maart op het zevende symposium van de Avans Pabo in Breda, met als thema de kwaliteit van de leerkracht in de 21 eeuw. Ze startte vorig jaar het initiatief Operation Education met de bedoeling om geestverwanten bijeen te brengen die allemaal een kanteling van het huidige onderwijssysteem willen bewerkstelligen.
 
Claire Boonstra spreekt de 250 deelnemers aan het symposium van Avans Pabo toe. 'Eigenlijk is dit heel ouderwets', merkte ze op.  
Boonstra studeerde in 2000 als ingenieur af aan de TU Delft, maakte carrière bij bedrijven als KPN en Unilever, en was mede de grondlegger van het bedrijf Layar, dat wereldwijd als app op 50 miljoen telefoons is geïnstalleerd. Mede vanwege dat succes is Boonstra al eens uitgenodigd bij het prestigieuze World Economic Forum in Davos, waar elke jaar wereldleiders en topmannen uit het bedrijfsleven bijeenkomen. Maat dat werd een afknapper, ‘allemaal grijze mannen in grijze pakken die geen creativiteit hebben’.

Dezelfde meetlat

En dat hebben we nou juist hard nodig in deze eeuw, en het onderwijs kan en moet daar voor zorgen, aldus Boonstra. Maar het huidige systeem voorziet daar niet in. Dat gaat uit van leerlingen en studenten met tekortkomingen, in plaats van wat kinderen wél kunnen en waarin ze zich verder kunnen ontwikkelen. In het onderwijs gelden standaardnormen en wie daarbuiten valt heeft een probleem. “Waarom wordt iedereen langs dezelfde meetlat gelegd? Laat ieders talent tot boei komen.”

Boonstra erkende dat het lastig is om het systeem te veranderen: we zijn er zo aan gewend geraakt. Maar het moet, en dat zal van onderaf moeten gebeuren. “Niet top down. Dus je moet niet aan mij vragen hoe je dat moet aanpakken.” Er zijn volgens Boonstra op tal van plekken in het onderwijs initiatieven om het anders te doen, zoals de Steve JobsScholen, Wittering.nl (basisschool Den Bosch) en Niekée (vmbo,  Roermond).

Workshops

Na deze inleiding gingen de ongeveer 250 onderwijsmensen uit West-Brabant aan de slag in uiteenlopende workshops. Promovenda Suzan van Brussel (werkzaam bij Avans Pabo) doet in het kader van haar proefschrift onderzoek naar wat de kwaliteit bepaalt van de leerkracht in de 21e eeuw. Ze nam met de deelnemer aan haar workshop (technologische) ontwikkelingen in de samenleving door vanuit de vraag hoe het onderwijs daar mee moet omgaan.

“Leren we kinderen nog uit een boek of uit de broekzak”, hield ze de leerkrachten voor. Met dat laatste doelde ze op de smartphone die toegang geeft tot oneindig veel meer informatie, en waar de jongeren van nu erg vertrouwd mee zijn. Toch loopt promovenda Van Brussel niet zonder meer achter het ‘alles moet anders’ van Boonstra aan. “Waarom zaken wegdoen die in het verleden hun waarde bewezen hebben”, vroeg ze zich af. Naar verwachting heeft Van Brussel over 3 jaar haar proefschrift af.