Nieuws

De circulaire economie vereist het ontwikkelen van nieuwe waardeketens. Dat stelde Roel Bol, de voormalige bbe-topman van het ministerie van EZ, op het Symposium ‘Verrijk uw kennis op het gebied van Circulaire Economie’ dat vorige week op Avans in Breda werd gehouden.

‘Design wordt hierbij erg belangrijk, niet alleen bij het begin van de lifecycle van een product, maar ook bij de inname en recycling. Hiervoor zijn nieuwe business modellen nodig’, aldus Bol. De focus van bedrijven zal meer en meer verschuiven richting het ‘eindresultaat’ van hun producten in plaats van sec produceren en verkopen. Met andere woorden, een bedrijf als Philips verkoopt licht, waarbij de lampen een middel zijn en niet een doel an sich.

Marko Vreeswijk (Mare Advies) ziet diverse businessmodellen in het verschiet. Deze ontwikkeling is niet alleen gedreven door ecologische-, maar ook economische overwegingen. De Nederlandse industrie is in de prijsbepaling in hoge mate afhankelijk van grondstoffen, waardoor prijsfluctuaties extra hard aankomen, aldus Vreeswijk. ‘Vandaar dat producenten een belang hebben om een sterkere grip op grondstoffenstromen te hebben.’

Wasmachines

Dat betekent dat de huidige businessmodellen en eigendomverhoudingen zullen wijzigen. Producenten gaan meer en meer producten in eigendom houden en verhuren aan consumenten. Laatstgenoemden betalen dan niet voor het eigendom maar het gebruik. De rol van producenten verschuift meer naar een dienstverlener die ervoor zorgt dat de consument zonder problemen gebruik kan maken van het product. Vreeswijk liet een voorbeeld zien (lease wasmachines) waarbij zowel de consument als de producent financieel beter af zijn, met andere woorden, er is ook een economische drijfveer.
Vreeswijk stelde ook dat de overheid na zou kunnen denken over het groter belasten van grondstoffen en materialen en over het verlagen van de belasten van loonkosten. Dit werkt gedragsverandering in de hand.

6R

Jan Henk Wellink, verbonden aan de TU Delft, sprak over het Kennisplatform Duurzaam Grondstoffenbeheer. Dit platform heeft onder meer een cursus ontwikkeld voor het inkopen en verkopen in een circulaire economie. Wellink stelde dat de evolutie naar een circulaire economie geen eenvoudige is. Een obstakel dat hij noemde is materiaaldegradatie, waardoor bepaalde materialen moeilijk in een gesloten kringloop zijn te houden. Hij benadrukt in dit licht de 6 r’s: re-use, repair, refurbish, remanufacture, retrieval en recycle. Met andere woorden, er zijn nog tal van andere opties voordat producten moeten worden gerecycled.

Het artikel is gepubliceerd op http://www.agro-chemie.nl/nieuws/bol-nieuwe-waardeketens/