Nieuws

Via de interne kwaliteitscontrole van Avans Hogeschool heeft de bevoegde examencommissie van de bachelor deeltijdopleiding Bedrijfskunde, Management, Economie en Recht (MER) in Breda geconstateerd, dat studenten onterecht vrijstellingen hebben gekregen en derhalve nog niet kunnen afstuderen.

Het gaat om 36 studenten die vanuit het bedrijfsleven, via Avans+, doorstroomden naar deze bachelor deeltijdopleiding. Avans Hogeschool heeft de Inspectie van het Onderwijs op de hoogte gesteld. 

Examencommissie

Deze studenten hebben de eerste fase van de opleiding gevolgd bij Avans+, een BV van Avans Hogeschool die post-HBO opleidingen, onbekostigde masters en associated degree (AD) opleidingen aanbiedt aan met name het bedrijfsleven. Door hun vooropleidingen kregen zij vrijstellingen voor het vervolg bij Avans Hogeschool. De vrijstellingen van Avans Hogeschool bleken echter niet door de examencommissie verleend te zijn , zoals de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) sinds een paar jaar wettelijk voorschrijft, maar door de directie zoals in het verleden vaak gebeurde.

Reparatietraject

Dit formele gebrek is na een door het College van Bestuur ingesteld intern onderzoek direct gecorrigeerd. Vervolgens is onderzocht, in samenwerking met de examencommissie, in hoeverre de beide opleidingen op inhoud en competentieniveau aansluiten. Dat bleek niet in alle gevallen naadloos te zijn, zodat er aanvullende eisen gesteld dienen te worden aan de studenten. De hogeschool heeft op basis van de bevindingen een reparatietraject in gang gezet, dat de betrokken studenten in staat stelt hun diploma te halen. Dit zijn maatwerktrajecten. De studenten lopen hiermee maximaal 6 maanden studievertraging op.

Geen blaam

In de afgelopen paar jaar hebben reeds 18 studenten, gebruikmakend van de bewuste vrijstellingen, hun diploma  behaald. Ook zij krijgen de mogelijkheid de gemiste vakken te volgen. De extra kosten zijn voor rekening van Avans Hogeschool, aangezien de gedupeerden geen enkele blaam treft.

Kwaliteit

Avans Hogeschool betreurt de gang van zaken en heeft de studenten en hun werkgevers haar excuses aangeboden, vanwege de vertraging die zij oplopen. De kwaliteit van de diploma’s mag echter nooit ter discussie staan. Met de genomen vervolgmaatregelen vertrouwt Avans Hogeschool erop de juiste actie te hebben ondernomen en de kwaliteit van het diploma te borgen.