Nieuws

De politie wil de afstand tussen politie en burgers verkleinen. De wijkagent is daarbij van cruciaal belang. Op woensdag 18 december houden Sjaak Khonraad, lector Integrale Veiligheid en politie­com­missaris Jan Kort een academielezing over de rol van de wijkagent.

De Nederlandse politie kent de zogenaamde ‘gebiedsgebonden politiezorg’.  Daarbij streeft zij naar integratie in de lokale maatschappij van de wijk. De wijkagent vervult een schakelfunctie. Hij of zij probeert een relatie op te bouwen met de wijkbewoners, die tegenwoordig ook graag als partner willen meedenken en -doen. Khonraad en Kort presenteren de wijk­agent als een  ‘voorbeeldig frontlijnwerker’. Want de wijkagent is degene die de wijk kent. Die achter de voordeur van de bewoners komt. Bij hen thuis aan de keukentafel zit.

Twitteren

De sprekers laten zien dat de wijkagent permanent moet laveren en manoeuvreren. Tussen wat in de wijk nodig is en de formele mogelijkheden. Wet en regelgeving natuurlijk, maar ook keuzes vanuit de politiek en de eigen organisatie. Moet een wijkagent ook twitteren?

Over de sprekers

Sjaak Khonraad doet onderzoek naar, wat wel wordt genoemd, problematische groepen in de samenleving. Sinds 2004 is hij betrokken bij het onderzoek naar wijkagenten. Vanaf 2009 is hij als lector Integrale Veiligheid verbonden aan Avans Hogeschool. Jan Kort is als voormalig waarnemend districtschef van de politie in Brabant Noord lange tijd direct betrokken geweest bij de ontwikkeling van het werk van de wijkagent ‘nieuwe stijl’.

Gratis bijwonen

Op woensdag 18 december zijn belangstellenden van harte welkom om de Avans Academielezing gratis bij te wonen.
Plaats: Avans Hogeschool, Hogeschoollaan 1, Breda.
Tijd: 19.30-21.00 uur. Meld je tijdig aan.