Nieuws

Onderwijs en bedrijven profiteren van vergaarde kennis op gebied van duurzaamheid.

De Expertisecentra van Avans Hogeschool hebben als doel om kennis te verzamelen die vervolgens vertaald wordt naar het onderwijs. 1 van deze centra, Expertisecentrum Duurzame Innovatie (EDI), houdt zich bezig met innovatie en duurzaamheid, specifiek in de bouw en energiesector, en de financiële en strategische consequenties voor de ondernemer. De 4 aangesloten lectoren onderhouden contacten met het werkveld, constateren nieuwe ontwikkelingen en stellen een project op. Docenten krijgen input voor hun colleges en studenten worden klaargestoomd voor het bedrijfsleven;  door een strategische denkwijze te ontwikkelen die gericht is op de toekomst en alle ontwikkelingen die dat met zich meebrengt.

Jan Venselaar is 1 van de lectoren van het Expertisecentrum. Samen met Danny Geldtmeijer, Emile Quanjel en Hessel Abbink Spaink begeleidt hij docenten en studenten bij vraagstukken op het gebied van Duurzame Innovatie. Duurzaamheid is een breed begrip. Jan Venselaar: “Het is een begrip dat nog vaak verkeerd wordt geïnterpreteerd. Het is de taak van ons lectoraat om helder te maken waar het om gaat. Om een onderneming voort te laten bestaan is het van belang dat je product of dienst ook in de toekomst gewenst is. De wensen van de klant waar nu rekening mee worden gehouden zijn daarvoor vaak niet voldoende. Wij leren studenten dat er dus meer van een onderneming verwacht wordt dan men zich nu realiseert.”

Duurzame Bedrijfsvoering

Het lectoraat van Jan Venselaar, Duurzame Bedrijfsvoering, adviseert bedrijven en denkt mee over waar duurzaamheid voor het betreffende bedrijf om draait en hoe zij daar op strategisch gebied op in kunnen spelen. Op zo’n manier dat het past binnen de bestaande strategie. Duurzame marketing is hier een vervolg op. Hoe kijk je naar de markt en hoe reageer je op de veranderende vraag. Verder vergaart het team van Jan Venselaar kennis op het gebied van circulaire economie.

Circulaire economie

Grondstoffen worden schaars. Door middel van hergebruik kan dit probleem opgelost worden. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Het betekent een forse verandering van het bestaande proces. Het lectoraat gebruikt technische en organisatorische kennis om dit soort complexe duurzaamheidsvraagstukken op te lossen.
De vergaarde kennis wordt altijd verwerkt in het onderwijs. Zowel docenten als studenten worden actief bij de onderzoeken betrokken. Zo is een viertal studenten momenteel bezig met een afstudeeropdracht waarbij zij de afvalketen van een gemeente in kaart brengen. Doel is om een plan te schrijven om van de afvalketen een circulaire keten te maken, zodat het meeste afval opnieuw gebruikt wordt en er dus nauwelijks restafval overblijft. De studenten leren om out-of-the-box te denken; ze zijn bezig met een concrete, praktijkgerichte casus in plaats van een theoretische.

Avans Duurzaamheidscafé

Op donderdag 28 november aanstaande organiseert het Expertisecentrum een interessante bijeenkomst waarbij wordt ingegaan op het thema ‘Duurzaamheid: Techniek, gedrag en/of politiek?!’ Deze middag staat de volgende vraag centraal: Waar wordt duurzame ontwikkeling het meest door beïnvloed? Architecten Ad Kil en Ro Koster lichten de invloed van technologische innovaties toe. Ka-Lung To, Projectmanager Infrastructuur van Oranjewoud,  gaat vervolgens in op gedragscomponenten. Wethouder van gemeente Son en Breugel Robert Visser vertelt juist over de invloed van politieke besluitvorming. Directeur van het Expertisecentrum, Willem den Ouden, zal de dagvoorzitter zijn en trachten een discussie op gang te brengen om een antwoord te krijgen op deze vraag en om de mening van het publiek over dit onderwerp te horen. De uitkomst gaat vervolgens gebruikt worden om de koers van het Expertisecentrum te bepalen. Een pitch van het Avans Solar Martieam, een van de paradepaardjes van het Expertisecentrum, vult het programma aan. Volgende maand in deOndernemer een update van hun ontwikkelingen.

Voor uw bedrijf is het dé gelegenheid om kennis over dit onderwerp te vergaren en om eens stil te staan hoe uw bedrijf hier op in kan spelen. Bovendien kunt u nieuwe contacten opdoen tijdens de afsluitende (netwerk)borrel. Het programma start om 14.00 uur. Aanmelden voor deze editie van het Duurzaamheidscafé kan tot en met 22 november 2013 via [email protected].

[16 november 2013 door de Ondernemer]