Nieuws

Hét Expertisecentrum Duurzame Innovatie van Avans Hogeschool. Werken aan slimme en bruikbare antwoorden op complexe duurzaamheids-vraagstukken.

“Waarom een theoretische casus schetsen als de praktijk zoveel uitdagender is? Zo hebben studenten van de opleidingen als Milieutechnologie, Vastgoed, Bouwkunde en Kunst & Vormgeving zich gebogen over een duurzame, maatschappelijke herbestemming voor de kerk in het Noord-Brabantse Esbeek. Aan het eind van deze Minorenweek lag er een keur aan innovatieve voorstellen op tafel.”            

“Zie hier de kracht van integrale samenwerking en de reden waarom binnen Avans Hogeschool verschillende expertisecentra zijn opgericht.” Aan het woord is Sandra in ’t Groen. Als Senior management assistent is zij verbonden aan het Expertisecentrum Duurzame Innovatie (EDI). “Er komen maatschappelijke veranderprocessen op ons af die gevolgen hebben voor de opleidingen die wij aanbieden en de studenten die we opleiden. Het is de uitdaging om die zo snel mogelijk in de opleidingen verankerd te krijgen, zodat studenten altijd up-to-date onderwijs genieten. Omdat het bijna onmogelijk is dat vanuit alle academies afzonderlijk te organiseren, heeft Avans een aantal speerpunten geformuleerd – terreinen waar ontwikkelingen zich in razend tempo opvolgen en die van belang zijn voor ons opleidingsinstituut – en daar verschillende expertisecentra voor ingericht.”    

Bundelen van krachten    

“Het zal vermoedelijk niemand verbazen dat duurzaamheid één van die speerpunten is waar thematisch onderzoek op verricht wordt,” valt Willem den Ouden – Managing Director EDI – haar bij. “De voorraad fossiele brandstoffen raakt op. Het inzetten van meer duurzame energiebronnen is essentieel. Hoe? Daarop probeert dit specifieke expertisecentrum antwoord te geven. Lectoren, docenten, studenten, bedrijven en instellingen bundelen hun krachten in de zoektocht naar duurzame oplossingen op het gebied van bouwprocessen, slimme energie (smart grids), intelligente zonnefolies en de onderliggende economische processen als financiering en bedrijfsvoering. De ontwikkelingen in deze tak van sport volgen elkaar in hoog tempo op. Omdat de reguliere zonnepanelen alweer bijna verouderd zijn en er intelligente zonnefolies aan zitten te komen, onderzoeken we hoe deze te gaan toepassen. Of wat te denken van de smart grids; nieuwe technologieën om het elektriciteitsnetwerk van de toekomst te beheren met bijvoorbeeld gebouwen die hun eigen elektriciteit opwekken. Om nog maar te zwijgen van de resultaten die reeds op het terrein van de biobased economie geboekt zijn?”                             

Ondersteunen van bedrijfsleven en onderwijs   

“Met onderzoeksprojecten ondersteunen wij zowel het bedrijfsleven als het onderwijs. Ook door ontmoetingen te organiseren brengen we ze dichter bij elkaar. Zo organiseren we met enige regelmaat Masterclasses en Duurzaamheidscafés, initiëren nieuwe onderzoeksprojecten – samen met bedrijven en/of instellingen – en starten we showcases welke gericht zijn op het tonen van innovatieve, duurzame opties en toepassingen. Maar ook bedrijven kunnen ons benaderen met hun duurzaamheidsvraagstukken. In projecten, afstudeerateliers of onze Minorenweken kunnen wij daar clusters van studenten op zetten.”

Win-win-winsituatie

“We mogen in dat verband wel spreken van een win-win-winsituatie,” besluit Sandra in ’t Groen. “Omdat we er door samenwerking zo dicht op zitten, kunnen resultaten snel in de studiestof opgenomen worden waardoor docenten niet met de kennis van gisteren maar met die van morgen werken. Studenten doen nog meer gerichte praktijkervaring op. Zoals in de afstudeerateliers; in gezamenlijkheid pakken studenten van verschillende richtingen samen een opdracht op die bij bedrijven uitgevoerd wordt. Dit maakt EDI, het Expertisecentrum Duurzame Innovatie tot een  ontmoetings- en netwerkplaats, een podium voor innovatieve nieuwe trajecten, een bron van kennisontwikkeling en een broedplaats voor nieuwe samenwerkingen en ketens. Gezamenlijk werken wij aan praktische, slimme en bruikbare antwoorden op complexe duurzaamheidsvraagstukken.”
Avans Solar Mariteam
Dat studenten de meerwaarde van het Expertisecentrum Duurzame Innovatie op waarde weten te schatten, blijkt wel uit het verhaal van student Technische Bedrijfskunde Ruud van Gastel. Hij had al kunnen afstuderen, maar stelde dit uit om als projectleider aan boord te stappen van de AvansSoleil.

“Met achttien studenten van verschillende technische opleidingen binnen Avans – mechatronica, elektrotechniek, werktuigbouwkunde, chemische technologie en technische bedrijfskunde – (aangevuld met enkele docenten en lectoren) gaan wij een boot ontwikkelen die volledig op zonne-energie werkt. Met deze AvansSoleil willen wij als team Avans Solar Mariteam in juni 2014 deelnemen aan de DONG Energy Solar Challenge; de zonnige, varende variant van de Elfstedentocht.”

Duurzaam, maatschappelijk en innovatief ondernemen

“Dit project past perfect binnen het thema duurzaam, maatschappelijk en innovatief ondernemen. Het zal mij nog meer inzicht geven in hoe belangrijk het is samen te werken met andere disciplines en als projectleider doe ik leiderschapskwaliteiten op die in het bedrijfsleven van grote waarde kunnen zijn. Hiermee hoop ik mijn marktwaarde te verhogen.”

Stapt u mee aan boord?

De kick-off van het project heeft kortgeleden plaatsgevonden. In de komende maanden gaat er ontwikkeld en gebouwd worden. Wij gaan dit op de voet volgen! Om de kans op een succesvolle race te vergroten, kunt u het team sponsoren door het bieden van materiële, fysieke of financiële steun. Verbind uw naam aan een groen en duurzaam project en wordt bekend bij de studenten, de Young professionals van de toekomst! In ruil ontvangt u publiciteit voor uw bedrijf en toegang tot een prima netwerk. Stapt u mee aan boord? De loopplank ligt al voor u uit! 

Volg Avans Solar Mariteam ook via
Facebook (www.facebook.com/SolarMariteam) en
Twitter (@SolarMariteam)

[artikel 19 oktober 2013 door de Ondernemer]