Nieuws

De kwaliteitsbewaking bij Avans Hogeschool is op orde. Zo blijkt uit de instellingstoets die onderwijskeurmeester NVAO afgelopen jaar bij Avans Hogeschool heeft uitgevoerd. De keuring van de hbo-opleidingen van Avans kan nu volstaan met een lichtere toets, omdat de hogeschool heeft aangetoond dat haar eigen kwaliteitsbewaking goed is. Een onafhankelijke onderzoekscommissie concludeerde dat Avans als geheel in controle is over de kwaliteit van haar opleidingen.

‘Lat ligt hoger dan wettelijk vereist’

Volgens de commissie beschikt Avans over ‘een uitgesproken visie op de kwaliteit van haar onderwijs’. Door studenten een aantal extra competenties te laten verwerven op het gebied van kritisch denken en structurele thema’s als duurzaamheid, ondernemerschap en burgerschap legt Avans ‘de lat hoger dan wettelijk vereist is’. De kleinschalige organisatie en persoonlijke benadering van de student wordt binnen alle geledingen van de organisatie erkend, zo wordt gesteld.

Het College van Bestuur toont zich ingenomen met de resultaten. “We zijn vooral blij dat de punten waarop we als Avans de laatste jaren de nadruk hebben gelegd, worden onderkend door de NVAO. We voelen al jaren dat het kwaliteitsbesef in de haarvaten zit van de hogeschool en van de mensen die de hogeschool maken tot wat zij is. Het is goed dat een onafhankelijke commissie dit nu ook heeft geconstateerd. De studenten ervaren het al langer: Avans wordt door de studenten al 3 jaar beoordeeld als beste brede hogeschool van Nederland.”


Continue verbetering

In het rapport wordt beschreven dat verbetering van het onderwijs continu plaatsvindt. De cultuur van persoonlijke benadering en kwaliteitsdenken is bij Avans door de hele organisatie te vinden, van werkvloer tot bestuur. “Het persoonlijke contact maakt dat nog sterker gevoeld wordt dat we met z’n allen de kwaliteit van het onderwijs maken. Bij continue verbetering hoort ook continue professionalisering: ook daar maken we ons met elkaar hard voor.”

Een verbeterpunt werd ook gegeven: de taken van de opleidingscoördinatoren kunnen meer expliciet worden vastgelegd. “Dat nemen we uiteraard ter harte; we zijn onlangs gestart met een traject bij de academies om ook dit punt te verbeteren. Uit de cijfers van de Nationale Studentenenquête van afgelopen zomer blijkt dat we onszelf opnieuw verbeterd hebben ten opzichte van vorig jaar. En dat moeten we voortdurend doen om de beste hogeschool te kunnen blijven.”