Relaties in onze omgeving

We leiden studenten op die een duurzame bijdrage leveren aan de maatschappij. We vinden het belangrijk dat onze afgestudeerden weten wat er wereldwijd speelt en die kennis weten te vertalen naar de regio. Om zo wereldwijde problemen op een regionale schaal aan te kunnen pakken.

Ook bouwen we aan duurzame relaties met alumni en partners in de regio. En werken met hen samen om vraagstukken van de toekomst op te lossen. Op een zo duurzaam mogelijke manier.

Vrijwilligers

Al enkele jaren werken we samen met de Vrijwilligersacademies in Breda en ’s-Hertogenbosch. We zetten kwaliteiten van onze docenten en studenten in om vrijwilligers bij te scholen.

Goede doelen

Ook zet Avans zich in voor goede doelen door de jaarlijkse fietstocht Le Tour d’Avans. Werknemers en studenten fietsen dan 100 kilometer op een dag. Het inschrijf- en inzamelingsgeld wordt elk jaar verdubbeld door ons College van Bestuur.

Twitter

Volg ons via #avansduurzaam. En twitter mee over duurzaamheid.

Nieuwsberichten

Evenementen

Veel van onze evenementen hebben een relatie met duurzaamheid. Door het onderwerp of de manier van organiseren.