Nieuwe Bossche locatie voor Associate degrees

,
Nieuwe Bossche locatie voor Associate degrees
Vanwege het succes van de splinternieuwe Avans Academie Associate degrees in ’s-Hertogenbosch wijken we volgend studiejaar al uit naar een andere locatie. De huidige lesruimte aan het Stationsplein is dan te klein. Daarom huurt Avans Hogeschool vanaf april 2018 een bestaand pand aan de Statenlaan. Vanaf september 2018 volgen alle Ad-studenten hun lessen op deze nieuwe locatie.
Lees verder

Academielezing: Het isolement van de kunstwereld

,
Academielezing: Het isolement van de kunstwereld
Mensen zijn niet los te zien van de wereld om hen heen. Toch benadert mensgericht Research and Development hen telkens weer in isolatie van hun omgeving. Dit is met name het geval in het domein van kunst en ontwerp. Tijdens de Academielezing op woensdag 22 november laat lector Mensgericht Creëren Michel van Dartel zien dat er bij deze isolering meer op het spel staat dan je in eerste instantie zou denken.
Lees verder

Bredase Informaticastudent wint Avans Afstudeerprijs 2017

,
Bredase Informaticastudent wint Avans Afstudeerprijs 2017
Niels IJpelaar, net-afgestudeerd bij Informatica in Breda, heeft met zijn onderzoek naar mixed reality de Avans Afstudeerprijs 2017 gewonnen. Niels neemt 1.500 euro mee naar huis.
Lees verder

Avans Open College Energietransitie en de rol van de burger

,
Avans Open College Energietransitie en de rol van de burger
We zitten midden in de energietransitie en de omslag naar duurzame bronnen zoals wind- en zonne-energie is een dagelijks terugkerend onderwerp in de media. Om de noodzakelijke transitie in onze maatschappij te maken is het van groot belang om die energie zoveel mogelijk uit duurzame bronnen op te wekken. Zo zijn er al een groot aantal initiatieven met als doel het aandeel van opgewekte duurzame energie te vergroten. Zoals in de vorm van zonneweides en -panelen bij bedrijven en particulieren, maar ook windmolens langs de snelweg en op zee, biomassacentrales en elektriciteit uit waterkracht. De vraag is of dit voldoende is om aan alle ambities die overheden nastreven te kunnen voldoen en welke rol burgers hierin spelen. Tijdens het Avans Open College in 's-Hertogenbosch geeft lector Jack Doomernik hierin meer inzicht.
Lees verder

Dutch Design Week: CMD-studenten toveren cijfers om in tastbaar design

,
Dutch Design Week: CMD-studenten toveren cijfers om in tastbaar design
Alles kan tegenwoordig gemeten worden in cijfers. Maar wat kun je met die op het eerste oog nietszeggende berg cijfers? En wat zeggen die getallen over een bepaald onderwerp? Bossche studenten Communication & Multimedia Design (CMD) verwerken deze zogenoemde big data in tastbare objecten tijdens de Dutch Design Week.
Lees verder