Ruimtelijke Ontwikkeling

Opbouw van de opleiding

Tijdens je studie kun je je specialiseren. Zo kies je bij een aantal opleidingen meteen een richting in de vorm van een major. En bij álle opleidingen ga je, in jaar 3 of 4, je kennis verbreden of verdiepen met een minor. Hieronder vind je de specialisaties van deze opleiding. Je minor mag je ook bij een andere opleiding volgen, tenzij jouw opleiding een verplichte minor heeft.

Specialisatie bij Ruimtelijke ontwikkeling

In de loop van het derde jaar kies je een specialisatie. Deze bestaat uit een vakkenpakket naar keuze en een speciaal project.

Meer informatie

Je kiest een speciaal vakkenpakket bij de vaardigheden die je bij de opleiding ontwikkelt. Zoals initiëren of beheren in de gebouwde omgeving. Hierbij krijg je vakken met een bepaald thema en een praktijkopgave. Bijvoorbeeld projectontwikkeling en zorg, duurzaam beheer, strategisch portefeuillemanagement en herbestemming van leegstaande kantoren . Je hebt de vrijheid om je eigen pad te kiezen.

Minor Regie Stedelijke Vernieuwing

Deze minor kun je kiezen in jaar 4. Je werkt met een team, in opdracht van een praktijkopdrachtgever, aan een echt bestaande opgave.

Meer informatie

Je vertaalt zelf de vraag van de opdrachtgever naar een opdrachtformulering. Je stelt een offerte op en maakt een plan van aanpak om tot een creatieve en haalbare oplossing te komen. Docenten en professionals uit het werkveld begeleiden je. Je volgt korte cursussen en colleges, bezoekt lezingen en je gaat op excursie.

Bij stedelijke vernieuwing blaas je stadsdelen die niet meer optimaal functioneren, nieuw leven in. Zodat ze weer passen bij het stedelijke leven van vandaag. Duurzaam en veilig zijn, de faciliteiten bieden waarnaar gevraagd wordt, en op de juiste manier ingericht zijn. Je zorgt ervoor dat mensen er weer graag wonen, werken of verblijven. In een bestaand gebied spelen allerlei belangen, eigendommen en vaak emoties van bestaande 'gebruikers'. Een gemeente of woningbouwvereniging neemt vaak het initiatief tot vernieuwing, maar zij kunnen dat niet alleen. Daar zijn allerlei andere partijen bij nodig.