Mens en Techniek

Opbouw van de opleiding

Tijdens je studie kun je je specialiseren. Zo kies je bij een aantal opleidingen meteen een richting in de vorm van een major. En bij álle opleidingen ga je, in jaar 3 of 4, je kennis verbreden of verdiepen met een minor. Hieronder vind je de specialisaties van deze opleiding. Je minor mag je ook bij een andere opleiding volgen, tenzij jouw opleiding een verplichte minor heeft.

Minor Ergonomisch Ontwerpen

In jaar 3 kun je deze minor kiezen. Je leert hulpmiddelen en producten voor de gezondheidszorg (her)ontwerpen en te innoveren volgens verschillende methodes.

Meer informatie

Techniek krijgt een steeds prominentere rol in de gezondheidszorg. Het goed inzetten van techniek is lastig, daar speelt het ontwerp een grote rol in. Een ergonomisch ontwerper gaat daarom bij het zoeken van oplossingen uit van de (on)mogelijkheden van de gebruiker.

Met deze minor ga je aan de slag met het ontwerpen van hulpmiddelen voor de gezondheidszorg. Je werkt in grote en kleine projectgroepen aan oplossingen voor specifieke zorgbehoeftes. De toepassingen die je ontwerpt, worden gebruikt door bijvoorbeeld zorginstellingen of individuele gebruikers.

Jij lost problemen op door middel van ontwerpen en te denken vanuit de eindgebruiker. Je krijgt inzicht in de interactie tussen mensen en producten, vanuit verschillende invalshoeken. Je doorloopt ontwerpprocessen en weet je kennis hierop toe te passen.

Minor Active Ageing

In jaar 3 of 4 kun je deze minor kiezen. Je zoomt in op gezond, zelfstandig en kwalitatief goed leven in een ouder wordende maatschappij en kijkt naar positieve gezondheid.

Meer informatie

We leven in een tijd waarin we allemaal steeds ouder worden. In de afgelopen 50 jaar is de gemiddelde levensverwachting met meer dan 10 jaar verhoogd. De prognose is dat rond 2050 ongeveer 50% van de Europese bevolking 50 jaar of ouder zal zijn.

Dit heeft grote maatschappelijke gevolgen. De behoeftes van de huidige ouder wordende populatie zijn compleet anders dan die van de ouderen van vorige generaties. In deze minor leer je hoe de ouder wordende mens langer onafhankelijk kan blijven wonen met hoge kwaliteit van leven. Daarnaast leer je meer over het creëren van een gezonde levensverwachting en de rol die technologie daarin kan betekenen.

Jij leert samenwerken met studenten van andere opleidingen om samen tot oplossingen te komen. Door onder andere aan de slag te gaan met een real-life opdracht krijg je ervaring met praktijkgericht en projectmatig werken. En krijg je extra inzichten in de oorzaken van gezondheid en de aspecten van Active Ageing.

Minor Studeren Buitenland

In jaar 3 of 4 kun je deze minor kiezen. Je krijgt hierbij de mogelijkheid om te studeren of een project uit te voeren buiten Nederland.

Meer informatie

Studeren in het buitenland staat bij sommige studenten hoog op de bucketlist. Met de minor Studeren Buitenland gaat die wens in vervulling. Je kunt ervaring opdoen in een andere cultuur en werken aan je interculturele competenties. Deze minor biedt je 2 verschillende mogelijkheden om je studie een half jaar voort te zetten in een ander land.

Je eerste optie is om onderwijs te volgen aan een buitenlandse hogeschool of universiteit. Je studeert mee en volgt vakgerelateerde lessen op passend niveau. Je toont aan het einde van de onderwijsperiode wat je gestudeerd hebt en wat je resultaten zijn.

Als tweede optie kun je een opdracht uitvoeren in een ander land. Je kunt zelf een locatie zoeken of gebruik maken van de contacten van de academie, in onder andere Indonesië, Ghana of Zuid-Afrika. Je gaat aan de slag op basis van een vraag of probleem die gerelateerd is aan je opleiding. Je krijgt hierbij goede begeleiding op afstand van de docenten in Nederland.