Finance & Control

Studie in cijfers

Vergelijk de objectieve cijfers en percentages van deze opleiding met het landelijke gemiddelde.

Uitleg van de begrippen.

 

Avans Hogeschool
Finance & Control
bachelor voltijd
deze
opleiding
landelijk
gemiddelde
studententevredenheid
uitgedrukt in cijfer tussen de 1 en 5
'S-HERTOGENBOSCH
BREDA


4.0
3.9


3.8
aantal eerstejaars
'S-HERTOGENBOSCH
BREDA

169
206

142
ervaren contacttijd eerstejaars
aantal klokuren per week volgens
de grootste groep studenten
18-24 18-24
doorstroom naar tweede jaar
van deze opleiding
60% 55%
diploma binnen 5 jaar
binnen het hoger onderwijs
31% 29%
doorstuderen
studenten die aansluitend aan deze
opleiding een nieuwe opleiding starten
23% 20%
landelijk gemiddelde arbeidsmarkt
werk op niveau binnen 1,5 jaar na afstuderen
90%
Informatie die niet beschikbaar is wordt aangegeven met een –teken. Het arbeidsmarktcijfer bijvoorbeeld is alleen op landelijk niveau beschikbaar.