Business Innovation

Studie in cijfers

Vergelijk de objectieve cijfers en percentages van deze opleiding met het landelijke gemiddelde.

Uitleg van de begrippen.

 

Nog geen cijfers beschikbaar

Vanaf studiejaar 2017-2018 is de naam van deze opleiding gewijzigd van Advanced Business Creation naar Business Innovation. Daarom zijn er momenteel nog geen cijfers beschikbaar over deze opleiding.

 

 

Avans Hogeschool
Business Innovation
bachelor voltijd
deze
opleiding
landelijk
gemiddelde
studententevredenheid
uitgedrukt in cijfer tussen de 1 en 5
0 0
aantal eerstejaars 0 0
ervaren contacttijd eerstejaars
aantal klokuren per week volgens
de grootste groep studenten
0 0
doorstroom naar tweede jaar
van deze opleiding
0% 0%
diploma binnen 5 jaar
binnen het hoger onderwijs
0% 0%
doorstuderen
studenten die aansluitend aan deze
opleiding een nieuwe opleiding starten
0% 0%
landelijk gemiddelde arbeidsmarkt
werk op niveau binnen 1,5 jaar na afstuderen
0%
Informatie die niet beschikbaar is wordt aangegeven met een –teken. Het arbeidsmarktcijfer bijvoorbeeld is alleen op landelijk niveau beschikbaar.