Bouwkunde

Voltijdopleiding in Tilburg

Studiekosten

Het ministerie stelt elk jaar het wettelijk collegegeld vast. Dat is het bedrag wat je meestal betaalt. Maar niet elke student heeft recht op het wettelijk vastgestelde collegegeld. Deze studenten betalen het instellingscollegegeld. Een tarief dat jaarlijks vastgesteld wordt door de instelling zelf. 

Een wetsvoorstel voor halvering van het wettelijk collegegeld voor eerstejaarsstudenten is momenteel in behandeling. Dit leidt mogelijk tot verlaagd collegegeld in het eerste studiejaar. Studenten die een lerarenopleiding volgen, komen in aanmerking voor 2 jaar verlaagd collegegeld. 

Bij goedkeuring van het wetsvoorstel, gaat de verandering in vanaf studiejaar 2018-2019. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

Jij wilt weten wat jouw opleiding kost. Deze informatie vind je in het schema. Wat je daadwerkelijk betaalt is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleidingsvorm. Check hiervoor de collegegeldmeter.

Lees meer over studiekosten

Studiekosten
Tarief Bedrag jaar
instellingstarief € 7.882,- 2018 - 2019
wettelijk tarief € 2.060,- 2018 - 2019

Aanvullende kosten

Excursies en persoonlijke beschermingsmiddelen zijn facultatief. Bijvoorbeeld veiligheidsschoenen,-helm en -vest. De leermiddelen kosten gemiddeld 500 euro per jaar. Zoals boeken en dictaten, print- en kopieerkosten. Een laptop is niet verplicht.