Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Studie in cijfers

Vergelijk de objectieve cijfers en percentages van deze opleiding met het landelijke gemiddelde.

Uitleg van de begrippen.

 

Avans Hogeschool
Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek
bachelor voltijd
deze
opleiding
landelijk
gemiddelde
studententevredenheid
uitgedrukt in cijfer tussen de 1 en 5
4.1 4.0
aantal eerstejaars 201 145
ervaren contacttijd eerstejaars
aantal klokuren per week volgens
de grootste groep studenten
12-24 18-24
doorstroom naar tweede jaar
van deze opleiding
79% 62%
diploma binnen 5 jaar
binnen het hoger onderwijs
49% 39%
doorstuderen
studenten die aansluitend aan deze
opleiding een nieuwe opleiding starten
29% 29%
landelijk gemiddelde arbeidsmarkt
werk op niveau binnen 1,5 jaar na afstuderen
76%
Informatie die niet beschikbaar is wordt aangegeven met een –teken. Het arbeidsmarktcijfer bijvoorbeeld is alleen op landelijk niveau beschikbaar. 

Andere opleidingen

Deze opleidingen vind je misschien ook interessant.