Accountancy

Studie in cijfers

Vergelijk de objectieve cijfers en percentages van deze opleiding met het landelijke gemiddelde.

Uitleg van de begrippen.

 

Avans Hogeschool
Accountancy
bachelor voltijd
deze
opleiding
landelijk
gemiddelde
studententevredenheid
uitgedrukt in cijfer tussen de 1 en 5
'S-HERTOGENBOSCH
BREDA


4.1
3.9


3.9
aantal eerstejaars
'S-HERTOGENBOSCH
BREDA

129
113

96
ervaren contacttijd eerstejaars
aantal klokuren per week volgens
de grootste groep studenten
18-24 18-24
doorstroom naar tweede jaar
van deze opleiding
49% 52%
diploma binnen 5 jaar
binnen het hoger onderwijs
34% 22%
doorstuderen
studenten die aansluitend aan deze
opleiding een nieuwe opleiding starten
11% 15%
landelijk gemiddelde arbeidsmarkt
werk op niveau binnen 1,5 jaar na afstuderen
94%
Informatie die niet beschikbaar is wordt aangegeven met een –teken. Het arbeidsmarktcijfer bijvoorbeeld is alleen op landelijk niveau beschikbaar.